A A+ A++

Social media

…zaszło przyrzeczenie Małżeństwa między Klemensem Gumkiem, kawalerem w Ostrowi zamieszkałym stanu miejykiego, synem Walentego, rolnika iuż nieżyiącego a Agnieszki Kapicówney a Anną Ciołkowną, Panną przy Oycu bawiącą się, córką Andrzeia, rolnika w Ostrowi i Katarzyny z Kielaków nieżyiącey. Małżeństwo zostało zawarte w przytomności Jana Kłosinskiego Szwagra wstępującego w stan małżeński, Józefa Zapiska, Macieia Mężeńskiego i Michała Stelmaszyka, wszystkich rolników w Ostrowi zamieszkałych. KMO 1810, poz. 8/7; Katarzyna Gumek, córka Klemensa, Rolnika Stanu Mieyskiego w Ostrowi zamieszkałego i Anny z Ciołkow, urodziła się w domu Andrzeja Ciołkowskiego pod numerem Trzydzieści siedem, dziada swego. Dziecię okazano w przytomności Woyciecha Brzostka Rolnika i Antoniego Przygody Szewca, obydwóch stanu Mieyskiego, w Ostrowi zamieszkałych. KUO 1811, poz. 33; Katarzyna Gumek, córka Klemensa, Rolnika Stanu Mieyskiego w Ostrowi zamieszkałego i Anny z Ciołkow, urodziła się w domu Andrzeja Ciołkowskiego pod numerem Trzydzieści siedem, dziada swego. Dziecię okazano w przytomności Woyciecha Brzostka Rolnika i Antoniego Przygody Szewca, obydwóch stanu Mieyskiego, w Ostrowi zamieszkałych. KUO 1811, poz. 33; Benedykt Gumek, syn Woyciecha i Brygidy z Wilczyńskich, umarł w domu rodzicow pod numerem 193 przy Ulicy Kościelney, co poświadczają Stefan Maliszewski i Jan Kłosieński, obydwa gospodarze rolni stanu mieyskiego w Ostrowi zamieszkali. KZO 1813, poz.139; …zaszło przyrzeczenie małżeństwa między Sław. Franciszkiem Gumkiem, stanu mieyskiego w Ostrowi, synem Woyciecha, mularza rolnika i Brygidy z Wilczyńskich a Sław. Eleonorą z Makowskich Wasielewską, wdową po Antonim, byłym szynkarzu w Ostrowi, synem Chrystofa, niegdy garbarza w Ostrowi i Magdaleny niewiadomego z domu nazwiska. Małżeństwo zostało zawarte w przytomności Sławetnych Piotra Kankosia rolnika, Tomasza Zgody kuśnierza, Macieia Mężyńskiego rolnika i Klemansa Gumksa, wszystkich obywateli w Ostrowi. Ostrów, KMO 1816, poz. 10, 9; nazwisko utworzone od podst. gum-, por. ap. guma, gumno, niem. n. os. Gum (za: NP 1, s. 283) formantem -ek.

This site is registered on wpml.org as a development site.