A A+ A++

Social media

Gotlib Harnak, stolarz stanu mieyskiego w Ostrowi, syn Jerzego i Maryanny z Barciow, umarł w domu naiętym pod numerem 60 przy Ulicy Warszawskiey, co poświadczają Chrystyan Fuks sukiennik i Michał Otter kapelusznik, obydwa w Ostrowi zamieszkali. KZO 1813, poz. 125; …zaszło przyrzeczenie małżeństwa między Sław. Karolem Harnakiem, kapelusznikiem stanu mieyskiego w Ostrowi, synem Gotliba, niegdy stolarza i Maryanny Barczowney a Fryderyką Bangelsdorf, córką Jana, niegdy mularza w Ostrowi i Elżbiety z Jegrów. Małżeństwo zostało zawarte w przytomności Sławetnych Gotliba Janowskiego paskarza, Michała Ottera kapelusznika, Chrystyana Fuxa sukiennika i Jana Szpindlera kapelusznika, wszystkich obywateli Ostrowi. Ostrów, KMO 1816, poz. 11, 10; nazwisko utworzone od stp. ap. harny, herny ‘zarozumiały, dumny’ (za: NP 1, s. 298) formantem -ak.

This site is registered on wpml.org as a development site.