A A+ A++

Social media

Jan Iwanyniuk, Młodzian Gorzalnik w Komorowie zamieszkały, urodzony we Wsi Krzywowierzby Obwodzie Radzynskim Powiecie Włodawskim Woiewodztwie Podlaskim, syn Wasyla i Iryny Iwanyniukow z Krzywowierzby oraz Pani Łucya z Traczykow Kopczewska wdowa, córka Piotra i Elzbiety z Kędziorow Małzonkow Traczykow zmarłych z Nogoszewa, urodzona w Nogoszewie, z Wyrobku utrzymująca się. KMO 1832, poz. 19; nazwisko utworzone od im. Jan pochodzenia hebr. od Jehōhānān ‘Jahwe jest łaskawy’ (za: NP 1, s. 334); wsł. im. Iwan, cerk. Ioann) (za: SHNO t. 1, s. 123).

This site is registered on wpml.org as a development site.