A A+ A++

Social media

Antoni Jarnicki, syn Szymona, rolnika Stanu Mieyskiego w Ostrowi zamieszkałego i Maryanny z Zgodow, urodziła się w domu rodzicow przy Rynku pod Numerem piątym. Dziecię okazano w przytomności Antoniego Dąbrowskiego rolnika i Antoniego Przygody, szewca, obydwoch bliskich sąsiadow. KUO 1811, poz. 12; Antoni Jarnicki, syn Szymona, robotnika stanu miejskiego i Maryanny Zgodowney, w Ostrowi zamieszkałych, umarł, co poświadczaią Jan Breynak i Łukasz Stelmaszyk obydwa gospodarze rolni stanu miejskiego z Ostrowi. KZO 1812, poz. 8; Franciszek Jarnicki, zawarte zostało Religijne Małżeństwo między Franciszkiem Jarnickim młodzianem, gospodarzem rolniczym, w mieście Ostrowi mieszkaiącaym, urodzonym wtymże mieście Ostrowi z Ludwika i Katarzyny z Kowalskich Małżonków Jarnickich, byłych gospodarzami tamże, lat kilkanaście zmarłych, lat trzydzieści cztery maiącym, a Panną Maryanną Urbanikowną, Córką Woyciecha i Franciszki Małżonków Urbaników na gospodarstwie w Mieście Ostrowi zamieszkałych, lat dwadzieścia dwa liczącą, w Wsi Klimuntach Parafii Lubotyńskiey zrodzoną, i przy Rodzicach dotąd będącą…. w przytomności Świadków Jakuba Urbanika, lat czterdzieści, zWsi Klimunt, i Szymona Jarnickiego, lat pięćdziesiąt, z Miasta Ostrowi, obudwu gospodarzy rolniczych, Stryiow niżey wymienionych Młodych. KMO 1826, poz. 2; Jozef Jarnicki, zawarte religijne małżeństwo między Sławetnemi: Jozefem Jarnickim l. 24 Młodzianem Gospodarzem w Ostrowi, Syn Szymona i Maryanny z Zgodow Jarnickich Gospodarzy z Ostrowi a Panną

This site is registered on wpml.org as a development site.