A A+ A++

Social media

Agnieszka Kaliściak, córka Jana, Wyrobnika Włościanina z Wioski Prosienicy i Maryanny Partykowny [w rejestrze końcowym: Bartykowny], urodziła się w Domu naiętym u Pawła Figuła pod Numerem Dwudziestym czwartym. Dziecię okazano w przytomności Pawła Figuła rolnika, tudzież Andrzeia Wyszeńskiego, także rolnika, obydwu z Wioski Prosienicy. KUO 1809, poz. 83; Magdalena Kaliściak, córka Jana, gospodarza rolnego w Prosienicy zamięszkałego w Domu pod numerem Ośmnastym w Okręgu Wsi, i Maryanny z Partykow. Dziecię okazano w przytomności Franciszka Mierzeiewskiego Gospodarza rolnego Stanu Szlacheckiego w Gutach zamięszkałego i Wincentego Dzierżanowskiego Gospodarza rolnego w Ostrowi zamięszkałego. KUO 1810, poz. 5; Jan Kalisciak, syn syn Andrzeya, gospodarza rolnego Stanu Wieyskiego w Prosienicy zamieszkałego i Franciszki z Ziemakow. Dziecię okazano w przytomności Franciszka Mierzejewskiego Stanu szlacheckiego i Jana Kalisciaka Stanu Wieyskiego, obydwoch bliskich sąsiadow. KUO 1811, poz. 6; Magdalena Kalisciak, rok ieden żyiaca, córka Jana, Gospodarza rolnego we wsi Prosienicy zamieszkałego i Maryanny z Partykow, umarła w domu Rodzicow, co poświadczają Walenty Kalisciak Wyrobnik w Prosienicy Stanu Szlacheckiego i Wicenty Dzierzanowski nie krewny. KZO 1811, poz. 11; Piotr Kaliściak, syn Jana, rolnika Stanu Wieyskiego w Prosienicy zamieszkałego i Maryanny z Partykow, urodził się w domu rodzicow pod Numerem dwadzieścia. Dziecię okazano w przytomności Jana Wolczyńskiego rolnika Stanu Mieyskiego z Ostrowi i Pawła Piguły, rolnika Stanu Wieyskiego w Prosienicy zamieszkałego. KUO 1811, poz. 79; Piotr Kalisciak, trzy dni żyiący, syn Jana Gospodarza rolnego i Maryanny Partykowny w Prosienicy zamieszkałych, umarł do chrztu przywieziony w domu Jana Wołczenskiego obywatela w Ostrowi w Ulicy Wilenskiey pod Numerem Sto Piędziesiąt Sześć, co poświadczają Paweł (?) Figon Gospodarz rolny w Prosienicy i Jan Wilczeński rolnik w Ostrowi zamieszkały. KZO 1811, poz. 47; Michał Kaliściak, syn Walentego, wyrobnika stanu wieyskiego Apolonii z Chrobotow w Prosienicy zamieszkałych, umarł, co poświadczaią Andrzey Kaliściak i Jan Kaliściak, obydwa gospodarze rolni stanu wiejskiego z Prosienicy. KZO 1812, poz. 17; Maryanna Kalisciak, córka Andrzeya, gospodarza rolnego we wsi Prosienicy zamieszkałego stanu szlacheckiego i Franciszki Ziemakowney, urodziła się w domu Rodzicow pod numerem siedmnastym. Dziecię okazano w przytomności Jozefa Tyszki kowala i Pawła Jesmana stolarza, obydwóch

This site is registered on wpml.org as a development site.