A A+ A++

Social media

Roch Kankoś, Syn Bernarda rolnika stanu miejskiego i Franciszki z Osińskich w Ostrowi pod numerem Siedmdziesiątym Szostym zamieszkałych umarł, co poświadczają Stanisław Łosicki professyi Szewc i Grzegorz Zgoda rolnik stanu miejskiego, blizcy sąsiedzi. KZO 1809, poz. 8; Weronika Kankoś, trzy kwartały żyiąca, córka Bernarda Kankosia i Franciszki z Osińskich, stanu Mieyskiego w Ostrowi zamieszkałych w domu pod Numerem 20, umarła, co poświadczają Piotr Kankoś rolnik i Jan Małkowski wyrobnik, pierwszy z pokrewieństwa Stryi, drugi nie krewny, obydwa Stanu Mieyskiego w Ostrowi zamieszkali. KZO 1811, poz. 67; Kacper Kańkoś, syn Bernarda, rolnika Stanu Mieyskiego w Ostrowi zamieszkałego i Franciszki z Osińskich, urodził się w domu rodzicow pod Numerem sto dwa. Dziecię okazano w przytomności Jakoba Olszewskiego i Stefana Maliszewskiego, rolnikow Stanu Mieyskiego w Ostrowi zamieszkałych, nie krewnych. KUO 1812, poz. 90; Anna Kańkoś, córka Piotra, rolnika stanu miejskiego i Franciszki Brzostkowney, w Ostrowi zamieszkałych, umarła, co poświadczaią Piotr Karczewski kuśnierz i Roch Opolski gospodarz rolny obydwa stanu miejskiego z Ostrowi. KZO 1812, poz. 9; Gasper Kańkoś, syn Bernarda, rolnika stanu mieyskiego w Ostrowi i Franciszki z Osieńskich, umarł w domu rodzicow pod numerem 102 przy Ulicy Kościelney, co poświadczają Grzegorz Zgoda i Kazimierz Zawisza, obydwa gospodarze rolni stanu mieyskiego w Ostrowi. KZO 1812, poz. 80; Anastazya Kańkoś, córka Piotra i Franciszki z Brzostkow, umarła w domu rodzicow pod numerem 16, co poświadczają Piotr Karczewski kuśnierz i Grzegorz Zgoda rolnik, obydwa w Ostrowi zamieszkali. KZO 1813, poz. 154; Anastazya Kankoś, córka Piotra, gospodarza rolnego stanu mieyskiego w Ostrowi zamieszkałego i Franciszki Brzoskowney, urodziła się w domu Rodzicow pod numerem dziesiatym. Dziecię okazano w przytomności Rocha Opolskiego i Piotra Karczewskiego kusnierza, obydwóch w Ostrowi zamieszkałych. KUO 1813, poz. 113; Agnieszka Kańkoś, córka Bernarda, gospodarza rolnego w Ostrowi i Franciszki Osieńskiey, urodziła się w domu pod Numerem 102 w Ulicy Sledziewskiey. Świadkowie: Stefan Maliszewski gospodarz rolny i Jozef Renkewicz szewc, obydwa stanu mieyskiego w Ostrowi zamieszkali. KUO 1814, poz. 63; Paulina Kańkoś, córka Bernarda, obywatela rolnego w Ostrowi i Franciszki z Osieńskich, urodziła się w domu oyca pod Nr 102 przy ulicy Kościelney.

This site is registered on wpml.org as a development site.