A A+ A++

Social media

Filip Kiryłowski, syn Jacentego, rolnika stanu miejskiego w Ostrowi zamieszkałego i Maryanny z Maliszewskich, urodził się w domu swych rodziców pod Numerem dwadzieścia sześć, co poświadczają Stefan Maliszewski, rolnik, krewny z Ostrowi i Woyciech Dzieniszewski rolnik z Grudziów. KUO 1810, poz. 77; Łukasz Kiryłowski, syn Jacentego, rolnika w Ostrowi zamieszkałego i Maryanny z Maliszewskich, urodził się w domu oyca pod numerem dwudziestym. Dziecię okazano w przytomności Jana Kłosa i Piotra Mscichowskiego, obydwóch gospodarzy rolnych w Ostrowi zamieszkałych. KUO 1812, poz. 50; Kassyan Alexander Kyryłowski, syn szlachetnego Jacka rolnika i Maryanny z Maleszewskich, Ostrów Dom nr 26. KUO 1820I, poz. 172; Jacek Kiryłowski lat trzydzieści dziewięć iak dowodzi excerpt w Summaryuszu pod Numerem sześćdziesiątym pierwszym, syn niegdy Woyciecha i Teresy Jakubowny w Mieście Ostrowi zamieszkały Stanu Mieyskiego Gospodarz rolny, wdowiec po zmarłey Maryannie z Maleszewskich iak dowodzi akt zejścia pod Numerem sześćdziesiątym drugim, także Dorota Rzepecka panna lat dwadzieścia trzy iak dowodzi metryka pod Numerem sześćdziesiątym trzecim, córka Woyciecha i Jadwigi z Trelimów małżonków nieżyiących iak dowodzą akta zejścia pod Numerami sześćdziesiątym czwartym i sześćdziesiątym piątym Stanu Mieyskiego Gospodarzy rolnych w Mieście Ostrowi zamieszkała, są połączeni z sobą węzłem małżeństwa. Zawarte w przytomności Wielmożnego Wincetego Grodzkiego Kommissarza Dóbr Lubieiewa lat trzydzieści trzy w Wsi Lubieiewie, Antoniego Nowowieyskiego lat czterdzieści cztery, Patrycego Olszewskiego [podpis Olsieski] lat czterdzieści trzy niekrewnych i Kazimierza Rzepeckiego lat pięćdziesiąt Stryia stawaiąey panny, Gospodarzy rolnych Stanu Mieyskiego w Mieście Ostrowi zamieszkałych. KMO 1825, poz. 18; Jacek Kiryłowski 39 l. wdowiec, syn Woyciecha i Teresy Jakubowny, Gospodarz rolny Stanu Mieyskiego z Miasta Ostrowi. Dorota Rzepecka panna 23 l., córka nieżyiących Woyciecha i Jadwigi z Trelinów Stanu Mieyskiego Gospodarzy rolnych z Miasta Ostrowi. KzapO 1825, poz. 32, 36; Jacek Kiryłowski mąż Doroty z Rzepickich żyiącey, syn niewiadomych z Imion Rodziców, żyiąc lat czterdzieści Gospodarz rolny w Mieście Ostrowi zamieszkały, umarł w Domu pod Numerem sto czterdziestym czwartym. Poświadczyli Piotr Kańkoś lat czterdzieści ieden i Stefan Maleszewski lat

This site is registered on wpml.org as a development site.