A A+ A++

Social media

…zaszło przyrzeczenia Małżeństwa między Antoniem Kłoszyńskiem, rolnikiem w Ostrowi, synem Jana i Maryanny z Gumkowskich a Wiktorą Kożczanką, przy braciach zostaiącą, córką Zygmunta i Agnieszki z Trelinów. Małżeństwo zostało zawarte w przytomności Sławetnych Franciszka Zapiska, Michala Stelmaszyka, Jozefa Zapiska i Grzegorza Zgdoy, obywateli rolnych w Ostrowi. Ostrów, KMO 1817, poz. 20; 16; …zostało zawarte Religijne Małżeństwo między Szymonem Kłoszyńskim [w spisie końcowym: Kłosiński] Młodzianem w Podbielku przy Matce zamięszkałym, z Wyrobku się utrzymującym, urodzonym w Chomontowie z niegdy Jana i Felixy z Boguskich, lat 26 liczącym a Franciszką Wyszyńską Wdową po Antonim, córką niegdy Macieja i Heleny z Załęgowskich Małżonków Jankowskich, byłych Wyrobników, lat 30 liczącą, w Krzeczkowie urodzoną, a w Prosiennicy na swey części dziedzicznie zamięszkałą. KMO 1847, poz. 7; nazwisko utworzone od por. KŁOS(S)OWICZ formantem -yński.

This site is registered on wpml.org as a development site.