A A+ A++

Social media

Dorota Kołodzieyczuk, córka Klemensa, rolnika stanu wieyskiego w Lubieiewie zamieszkałego i Anieli z Piekutów, urodzila się w domu swych rodziców pod Numerem piątym, co poświadczają Bartłomiey Wilczyński malarz w Ostrowi zamieszkały i Jozef Abramek, rolnik w Lubieiewie zamieszkały, obydwa nie krewni. KUO 1811, poz. 102; Ewa Kołodzieyczuk, córka Klemensa, gospodarza rolnego w Lubiewie zamieszkałego i Anieli z Piekutow, urodziła się w domu Rodzicow pod numerem czwartym. Dziecię okazano w przytomności Jana Nietubycza i Karola Przychodzien, obydwóch gospodarzy rolnych w Lubiewie zamieszkałych. KUO 1813, poz. 90; Tomasz Kołodzieyczuk, syn Ucz. Klemensa, gospodarza we wsi Lubieiewie i Anieli Piekutowney, umarł w domu rodziców pod numerem 5 w Lubieiewie. KZO 1815, poz. 58; Franciszek Kołodzieyczuk, wdowiec po Helenie Stankowiczownie, syn niegdy Stefana i Teofili, przy synie Klemensie na łaskawym chlebie, umarł w domu dziedzica Lubieiewa pod Nr 5. Lubieiewo, KZO 1816, poz. 85; Uczciwi Piotr Nietubydz sołtys i Karol Przychodzia gospodarz, obydwa stanu wieyskiego w Lubieiewie, oświadczyli, że Łucya, córka Klemensa i Anieli Piekutowney, umarła w domu dziedzica wsi Lubiewa pod numerem 5. Lubieiewo, KZO 1816, poz. 81; Katarzyna Kołodzieyczuk, córka Bernarda Wyrobnika i Maryanny z Kubatow, z Maydanu Kozikowskiego. KUO 1835, poz. 120; nazwisko utworzone od ap. kołodziej ‘rzemieśnik wyrabiający koła’ (za: SEM cz. 1., s. 116) formantem -uk.

This site is registered on wpml.org as a development site.