A A+ A++

Social media

Jan Kowalski, syn Felicyana, Gospodarza rolnego w Kozikach zamięszkałego w Domu pod numerem czwartym, i Agnieszki z Rostkow. Dziecię okazano w przytomności Kazimierza Cwiklinskiego Stanu Mieyskiego, Dziada Szpitala Ostrowskiego i Bartłomieja Kubata Sołtysa Wsi Kozik, Gospodarza rolnego w Kozikach zamięszkałego. KUO 1810, poz. 15; Błazey Kowalski, sześćdziesiąt lat żyiący, Wyrobnik, syn niewiadomych Rodzicow w Przewnie zamieszkałych, umarł w domu naiętym u Jakoba Zapiska pod Numerem Sto trzydzieści dwa, co poświadczają Jakob Zapisek i Piotr Kankoś, obydwa Gospodarze rolni w Ostrowi zamieszkali, nie krewni. KZO 1811, poz. 36; …zaszło przyrzeczenie małżeństwa między Szymonem Kowalskim, rolnikiem stanu wieyskiego w Kozikach zamieszkałego, synem Walentego i Jozefaty niewiadomego nazwiska a Maryanną Zadrożanką, córka Szczepana, gospodarza rolnego z Komorowa i Rozalij niewiadomych z nazwiska rodziców. KMO 1812, poz. 3;1813, poz. 3. Małżeństwo zawarto w obecności Piotr a Szpinka wyrobnika w Kozikach, Michała Szpinka rolnika w Sielcu, Rocha Zadrogi wyrobnika w Komorowie i Tomasza Zadrogi rolnika w Komorowie. KMO 1813, poz. 3; Uczciwi Piotr Spinek i Bartłomiey Kubat, gospodarze rolni stanu wieyskiego w Kozikowie, oświadczyli, iż Maryanna, corka Ucz. Szymona Kowalskiego, gospodarza rolnego w Kozikach, umarła w domu rodzicow pod

This site is registered on wpml.org as a development site.