A A+ A++

Social media

Leyba Szmuyłowicz Krasnoborski kawaler 20 l., urodzony wwsi Sztabinie Obwodzie Augustowskim, syn Szmuyła Erckowicza Nieżyiącego i Sory Małżonków Krasnoborskich żyiącej Wyrobnicy przy teyże Matce w teyże wsi Sztabinie w Naukach doskanalający się i zamieszkały, także Chaia Feyga Herszkowna Niemiera Panna 17 l., córka Herszka Abramowicza i Fradli Ićkowny Małżonków Niemierów żyiących z professyi Sukiennickiey utrzymuiących się, przy tychże Rodzicach w tymże Mieście Ostrowi zamieszkała. KMOb 1842, poz. 21; Szmul Nochym Krasnoborski syn Leyby Szmulowicza wyrobnika w Ostrowi i Chai Feygi Herszkówny. KUOb 1846, poz. 24; Ick Krasnoburski, syn Leyby Szmulowicza Krasnoburskiego sukiennika w Ostrowi zamieszkałego i jego małżonki Feygi Herszkowny. KUOb 1849, poz. 8; Frajm Krasnoburski, syn Leyby Szmulowicza Krasnoburskiego wyrobnika w Ostrowi zamieszkałego i jego małżonki Fejgi Herszkowny. KUOb, 1853, poz. 35; Iczk Krasnoburski, syn Lejby i Tejgi małżonków

This site is registered on wpml.org as a development site.