A A+ A++

Social media

Jozef Krawczyk, lat trzynaście żyiący, syn niegdy Krzysztofa gospodarza i Katarzyny Owczarzowney w Kozikach zamieszkałych, umarł w domu Jana Kędziorka w Kozikach pod Numerem pierwszym, co poświadczają Jan Kędziorek Gospodarz rolny w Kozikach i Piotr Kowalczyk Kowal we wsi Grądach Gminy Wąsewskiey, obydwa Szwagrowie zmarłego. KZO 1811, poz. 8; …zaszło przyrzeczenia Małżeństwa między Macieiem Krawczykiem, rolnikiem w Sielcu, synem Łukasza i Maryanny z Nikodymów a Konegundą Zadrożanką, córką Krzysztofa i Rozalij z Michalików. Małżeństwo zostało zawarte w przytomności Uczciwych Jana Zadrogi wyrobnika w Sielcu, Jozefa (?) Zakowskiego, Szymona Sidlika gospodarzy rolnych w Sielcu i Tomasza Zadrogi gospodarza w Komorowie. Sielc, KMO 1817, poz. 24; 20; Katarzyna Krawczyk, córka Macieia stanu gminnego gospodarza rolnego i Kunegundy z Zadrogow, Sielc Dom nr 5. KUO 1817II, poz. 80; Jozef Krawczyk 29 l. stanu gminnego kawaler wyrobnik z Komorowa, urodzony w parafii Długosiedzkiey, syn niezyiących Rocha i Katarzyny z Zadrogow wg sepultury z parafii Dłusiedzkiey, także Petronela Gruszczeńska 22 l. panna, córka Walętegol gospodarza z Komorowa i niegdy Gertrudy z Michalików. KMO 1818I, poz. 8, KzapO 1818I, poz. 9; Marcin Krawczyk, syn uczciwego Jozefa gospodarza rolnego i Petronelli z Chruszczeńskich, Stok Dom nr 9. KUO 1820II, poz. 191; Maryanna Krawczyk, córka pracowitego Macieia rolnika i Kunegundy z Zadrogow, Sielc Dom nr 8. KUO 1820I, poz. 111; Jan Krawczyk, syn Macieia i Kunegundy z Zadrogów Gospodarzy rolnych, Sielc Dom nr 4, świadek Antoni Wasielewski Druciarz. KUO 1822, poz. 27; Andrzey Krawczyk, syn Józefa 35 l. Gospodarza rolnego Stanu Wieyskiego z Domu nr 7 w Stoku i Petronelli Krysteńskiey 27 l. Świadkowie: Franciszek Michali 31l. i Kazimierz Rostek 50 l., Gospodarze rolni Stanu Wieyskiego ze Stoka. KUO 1824, poz. 161; Franciszek Krawczyk, syn Macieya Krawczyka, rolnego gospodarza, wWsi Seilcu pod Numerem osmym mieszkaiacy, lat czterdzieści liczący i Kungendy z Zadrogów, lat trzydzieści cztery miącey. Dziecię okazano w przytomności Szymona Szydlika, lat czterdzieści ieden,

This site is registered on wpml.org as a development site.