A A+ A++

Social media

Ankiel Książka, żył rok 1, syn Starozakonnych Nochama i Elki Ickowny w Ostrowi zamieszkałych. KZOb 1836, poz. 19; …zawarte zostało Religijne Małżeństwo między Starozakonnymi Tauchem Nochymowiczem Książka kawalerem lat 19 urodzonym w Sniadowie Powiecie Łomżyńskim z Nochyma Szymkowicza i Etki Joszkowney spektrów i Ejdlą Chinką Majerowną Sanowicz panną lat 16 urodzoną w Ostrowi z Majera Szajowicza i Freydy Wolfowny handlarzy zboża. KMOb 1848, poz. 8; Nochim Szymkowicz Książka, spektor w Ostrowi zamieszkały. KZOb 1850, poz. 51; Nochim Ela Książka, syn Tauchena Nochimowicza Książki wyrobnika w Ostrowi zamieszkałego i jego małżonki Eydli Chinki Majerowny. KUOb 1856, poz. 68; Elka Iekowa Nochimowa Książka, wdowa matka pięciorga dzieci w Ostrowi zamieszkała. KZOb 1855, poz. 89; Nochim Ele Tauchemowicz Książka 2 l. i 6 miesięcy, zmarły syn Tauchema i Eydli Hinki małżonków Książka wyrobników, Ostrów. KZOb 1859, poz. 68; nazwisko utworzone od ap. książka (za: NP 1, s. 481).

This site is registered on wpml.org as a development site.