A A+ A++

Social media

Franciszka Kuberska, córka Woyciecha, Włościanina kawalera zostającego przy Dworze Komorowskim w służbie Lokayskiey, który oświadczył, że w Domu Dworze Komorowskim Dzierzawno przez W. Antoniego Swięckiego trzymającym pod numerem pierwszym przy drodze przez wieś idącey urodziła się córka jego i Małgorzaty Kuciowny Stanu Włościańskiego w wyżey wyrazonym Dworze za dziewkę służącą. Dziecię okazano w przytomności Ignacego Dąbkowskiego zostaiącego w obowiązku Ekonoma Dobr dopiero wymienionych, tudzież Waletego Zyskowskiego rolnika Włościanina Woyta wsi Komorowa, obydwóch w Komorowie zamieszkałych. KUO 1808, poz. 47; Franciszka Kuberska, córka Woyciecha Włościanina Stanu Wolnego w Służbie Lokayskiey we Dworze Komorowskim zostającego i Małgorzaty Kukuciowny nieprawego łoza spłodzona umarła, co poświadczają Ignacy Dąbkowski Stanu Szlacheckiego w Służbie Ekonomskiey zostający przy Dworze Komorowskim, tudziesz Walęty Gałąska Włościanin rolnik obydwa w Komorowie zamieszkali. KZO 1808, poz. 26; nazwisko utworzone od n. msc. Kubra (łomż., gm. Jedwabne) (za: NP 1, s. 482) formantem -ski.

This site is registered on wpml.org as a development site.