A A+ A++

Social media

Tauba Kuke, córka Starozakonnego Mortka Abramowicza Wyrobnika w Ostrowi zamięszkałego i Frymy z Szlomowiczów. KUOb 1827, poz. 35; Chaia Kuke, córka Starozakonnego Sandera Wyrobnika w Ostrowi zamięszkałego i Beili Maierowney. KUOb 1828, poz. 28; Gdal Kuke, syn zabitego Starozakonnego Gdala i Basi z wyrobku utrzymuiacey się, który urodził się w 1831 r., ale z przyczyny rewolucyi we właściwym czasie zapisany nie był. KUOb 1832, poz. 23; Sender Abram Kuke, zabity został w r. 1831 we wsi Cieciorsku Obwodzie Mławskim, garbarz w Ostrowi zamieszkały lat 27, syn Abrama y Etki Leybowny małżonków Kuke. KZOb 1832, poz. 33; Haszka Odes Kukie, córka Starozakonnych Mortki Abramowicza Kukie Kramarza i Fromy Szlamówny w Ostrowi zamieszkałych. KUOb 1835, poz. 8; Haja Sora Kukie, córka Mortki Abramowicza Kramarza w Ostrowi zamieszkałego i Szymy Szlamowny. KUOb 1837, poz. 48; Abram Ićk Kukie, syn Mortka Abramowicza Kramarza i Fromy Szlamowny z Ostrowi. KUOb 1839, poz. 30; Sender Lejba Kuke, syn Mortka Abramowicza Kuke Kramarza i Fromy Szlamowney z Ostrowi. KUOb 1841, poz. 104; Estera Małka Kukie, córka Mortka Abramowicza kramarza w Ostrowi i Fromy Szlamówny. KUOb 1846, poz. 99; Chaia Etka Kukie córka Starozakonnego Icka Abramowicza wyrobnika w Ostrowi i Sóry Sendrówny. KUOb 1847, poz. 118; Chaia Sora Mortkowna Kuke lat 10, córka Starozakonnych Mortki Abramowicza i Fromy Szlamowny kramarstwa utrzymuiących się w Ostrowi. KZOb 1848, poz. 105; Mortek Abramowicz Kuke kramarz w Ostrowi lat 42, mąż Starozakonnej Fromy Szlamowny. KZOb 1848, poz. 174; …zawarte zostało Religijne Małżeństwo między Starozakonnymi Chaimem Mortkowiczem Kukie kawalerem lat 20 urodzonym w Ostrowi z Mortka Abramowicza i Irmy Szlamowicz kramarzy i Gitlą Abramowną Goldemberg panną lat urodzoną we wsi Jakaci z Abrama Berkowicza i Chaj Borkowney paktarzy. KMOb 1848, poz. 11; Mortek Kuke, syn Chaima Mortkowicza Kuke, wyrobnika w Ostrowi zamieszkałego i jego małżonki Gitki Abramowny. KUOb 1849, poz. 23; Mośk Sendrowicz Kukie, kawaler w Ostrowi urodzony syn Sendra Abramowicza i Basi Gdalownej, wraz z Fejgą Sorą Bozkowną urodzoną w Ostrowi. KMOb 1849, poz. 26; Jankiel Kukie, syn Chajma Mortkowicza Kukie wyrobnika w Ostrowi zamieszkałego i jego małżonki

This site is registered on wpml.org as a development site.