A A+ A++

Social media

Alexy Kuzmienski, trzy lata żyiący, syn Jakoba, wyrobnika w Ugniewie Stanu Wieyskiego i Katarzyny z Lawendowskich, umarł w domu naiętym u Jozefaty Kuleszyny wdowy w Ugniewie pod Numerem 7, co poświadczają Antoni Kulesza rolnik Stanu Szlacheckiego tudziesz Maciey Lawendowski wyrobnik Stanu Wieyskiego, Szwagier Oyca nieboszczyka, obydwa w Ugniewie zamieszkali. KZO 1811, poz. 81; nazwisko utworzone od [wariantywny zapis nazwiska por. KUŹMIŃSKI < n. msc. Kuźmin (KrW) (za: NP 1, s. 501).

This site is registered on wpml.org as a development site.