A A+ A++

Social media

…zaszło przyrzeczenia Małżeństwa między Pawłem Felicyanem Lawendowskim, Kawalerm Stanu Mieyskiego w Ostrowi zamieszkałym, synem Błazeia i Maryanny, niegdy Zdunow we wsi Goworowie zamieszkałych z iedney a Katarzyną Koszczanką wdową pod niegdy Adamie Taratowskim, córką Zygmonta Kozki, rolnika w Ostrowi i Agnieszki Trelinowny z drugiey strony. KMO 1811, poz. 3; Felicyan Lawendowski, syn Błazeia i Maryanny oraz Katarzyna z Kozkow, w Ostrowi zamieszkała, z wyrobku żyiąca w Asystencyi Jana Kozki brata swego rodzonego, zostali połączeni Węzłem Małżeństwa. Akt spisano w przytomności Michała (?) Porwiały, Szymona Małaszkiewicza, Antoniego Iwaskiewicza Professyi Szewskiey i Jakóba Banrota Mieyskiego sługi, wszystkich nie krewnych, w Ostrowi zamieszkałych. KMO 1811, poz. 2; Mikołay Lawendowski, dziewięć niedziel żyiący, syn Szczepana, Owczarza w Komorowie zamieszkałego i Konegundy Adamskiey, umarł w domu

This site is registered on wpml.org as a development site.