A A+ A++

Social media

…zaszło przyrzeczenia Małżeństwa między Fabianem Lisieńskim, Kawalerem, Gospodarzem rolnym w Ostrowi zamieszkałym, synem Tomasza Lisienskiego, niegdy gospodarza rolnego i Teresy Koszczanki w Ostrowi zamieszkałych z iedney, a Julianną z Muszyńskich Zalewską, wdową po Kazimierzu, gospodarzu rolnym w Ostrowi, córką Szymona Muszyńskiego Wyrobnika i Katarzyny niewiadomego nazwiska, w Ostrowi zamieszkałych z drugiey strony. KMO 1811, poz. 5; Fabian Lisienski oraz Helena z Muszynskich Zalewska, córka Szymona Kołodzieia Stanu Mieyskiego w Ostrowi zostali połączeni Węzłem Małżeństwa. Akt spisano w przytomności Piotra Kańkosia, Franciszka Brzostka, Walentego Brzostka i Andrzeia Ciołkowskiego, wszystkich nie krewnych, w Ostrowi zamieszkałych, prócz Andrzeia Ciołkowskiego, który z Fabianem Lisienskim iest krewny. KMO 1811, poz. 3; …zaszło przyrzeczenie małżeństwa między Bartłomiejem Lisieńskim, gospodarzem rolnym stanu miejskiego z Ostrowi, synem Tomasza rolnika i Teresy Kozczanki a Agatą Telacką, córką Adama, gospodarza rolnego stnu miejskiego i Wiktoryi z Wasielewskich. KMO 1812, poz.4; 1813, poz. 2. Małżeństwo zawarto w obecności Jana Michałowskiego, Jana Ubryka, Franciszka Szkudzieńskiego i Michała Iwaszkiewicza,

This site is registered on wpml.org as a development site.