A A+ A++

Social media

Franciszek Łukaszewski, stanu wieyskiego we wsi Prosienicy zamieszkały z Professyi Kowal, syn Marcina z professyi Szlarza utrzymującego się i Matki Maryanny Elżbiety niewiadomego nazwiska iuż nie żyiacey oraz panna Maryanna Pawłowska, corka Jana i Agnieszki niewiadomego nazwiska we wsi Prosienicy zamieszkałych połączeni są z sobą węzłem Małżeństwa. Akt spisany w przytomności Piotra Lipieńskiego we wsi Wyszomierzu Wielkim w Gminie Szumowskiey zamieszkałego gospodarza rolnego, Ignacego Prosieńskiego we wsi Prosienicy zamieszkałego, Tadeusza Prosieńskiego i Ignacego Mierzejewskiego Stanu Szlacheckiego gospodarzy rolnych. KMO 1809, poz. 9; Jan Łukaszewski, syn Franciszka, Kowala we Wsi Prosienicy i Maryanny z Pawłowskich. Dziecię okazano w przytomności Jana Kalisciaka Gospodarza rolnego z Prosienicy i Jana Łukaszewskiego Brata Kowala. KUO 1811, poz. 10; Franciszek Łukaszewski, kowal stanu wieyskiego w Prosienicy zamieszkały, syn niewiadomych rodzicow, umarł, co poświadczaią Zacharyasz Mierzejewski i Piotr Mierzejewski, obydwa gospodarze rolni z Ostrowi. KZO 1812, poz. 18; Jan Łukaszewski, trzy kwartały żyiący, syn Franciszka, Kowala i Maryanny

This site is registered on wpml.org as a development site.