A A+ A++

Social media

Mikołay Łysakowski, syn Jakóba, rolnika stanu szlachetnego w Gutach zamieszkałego i Maryanny z Gutowskich, urodził się w domu swych Rodziców pod numerem szóstym, co poświadczają Mikołay Gutowski rolnik i Stanisław Gutowski podobnież rolnik, obydwa stanu szlacheckiego nie krewni, w Gutach zamieszkali. KUO 1810, poz. 73; Petrunela Łysakoska, córka Ur. Jakoba, dziedzica w Gutach i Maryanny z Gutowskich, urodziła się w domu oyca. Świadkowie: Urodzeni Stanisław Gutowski i Symeon Gutowski, dziedzice w Gutach. KUO 1816, poz. 48; Kazimierz Łysakowski 21 l. stanu szlacheckiego, urodzona w parafii Rosochate, syn urodzonych niegdy Woyciecha i żyiącey Maryanny z Goskow z Zaremb Kramek parafii Rosochate, także Małgorzata Gutowska 26 l. panna stanu szlacheckiego z Gut, córka urodzonych Stanisława i aryanny Prosieńskiey gospodarzy rolych. KMO 1819I, poz. 22, KzapO 1819I, poz. 22; Antoni Łysakowski, syn urodzonego Jakoba rolnika i Maryanny z Gutowskich, Guty Domnr 5. KUO 1820I, poz. 106; Norbert Łysakowski 19 l. Kawaler Stanu Szlacheckiego, syn Jakuba i Maryanny z Gutowskich Gospodarzy rolnych z Gut, urodzony w par. Rosochate, oraz Maryanna Gutowska 26 l. Panna, córka Marcina i Magdaleny, z Gut. KMO 1822I, poz. 12, KzapO 1822I, poz. 12; Anna Łysakowska 13 l., córka Jakuba i Maryanny z Gutowskich, Guty Domnr 7. KZO 1822, poz. 65; Kazimierz Łysakowski, syn Jakoba lat czterdzieści Gospodarza rolnego Stanu Szlacheckiego w Domu pod Numerem czwartym w Wsi Gutach zamieszkałego i Maryanny Gutowskiey lat trzydzieści. Dziecię okazano w przytomności Stanisława Gutowskiego lat czterdzieści i Franciszka Gutowskiego lat dwadzieścia cztery Gospodarzy rolnych Stanu Szlacheckiego w Gutach zamieszkałych. KUO 1824, poz. 41; Mikołay Łysakowski, umarł, bezżenny, przy rodzicach będący, lat czternaście żyiący, syn wyżej wspomnionego Jakuba i Maryanny z Gutowskich Małżonków Łysakowskich Dziedziców z Wsi Gutow. Poświadczyli Jakub Łysakowski, lat Pięćdziesiąt, i Stanisław Gutowski, lat czterdzieści liczący, obydway Dziedzicznie wWsi Gutach zamieszkali… z których pierwszy iest Oycem a drugi Wujem zmarłego. KZO 1826, poz. 27; Jakub Łysakowski, umarł Dziedzic Części, w Gutach osiadły, lat pięćdziesiąt maiący, Syn Antoniego i Katarzyny Małżonków Łysakowskich, zostawiwszy po sobie owdowiałą Żonę Maryannę z Gutowskich.

This site is registered on wpml.org as a development site.