A A+ A++

Social media

Bartłomiej Maliszewski, KUO, 1603, poz. 62; Stefan Maliszewski, stanu miejskiego gospodarz rolny w Ostrowi zamieszkały, syn niegdy Piotra i Katarzyny z Trelinow i Panna Anna Zapiskowna, corka Jana, iuż nie żyie, i Matki Jadwigi z Relugow połączeni są z sobą węzłem Małżeństwa. Akt spisany w przytomności Franciszka zapiska gospodarza rolnego stryia rodzonego Małżonki, Antoniego Choynowskiego, Kacpra Woycikowskiego gospodarzy rolnych i Tomasza Ziegiewicza z professyi Kusnierza. KMO 1809, poz. 7; Kazimierz Jan Maliszewski, syn Stefana, rolnika Stanu Mieyskiego w Ostrowi zamieszkałego i Anny z zapiskow, urodził się w domu rodzicow pod Numerem ośmnaście. Dziecię okazano w przytomności Jozefa Zapiska i Bernarda Kańkosia, rolnikow Stanu Mieyskiego, nie krewnych, w Ostrowi zamieszkałych. KUO 1812, poz. 122; Katarzyna Maliszewska, córka Stefana gospodarza rolnego stanu mieyskiego i Anny z Zapiskow, Ostrów Dom nr 118. KUO 1818I, poz. 122; Maryanna Konstancya Maliszewska, córka szlachetnych Stefana 40 l. gospodarza rolnego i Anny z Zapiskow 27 l., z Ostrowi Dom nr 125. KUO 1820II, poz. 165, 2 miesiące KZO 1820II, poz. 42; Marcin Maliszewski, syn Stefana Maliszewskiego, gospodarza, wMieście Ostrowi w Domu pod Numerem Sto Trzydziestym Szóstym zamieszkały, lat czterdzieści cztery liczący i Anny z Zapisków lat trzydzieści cztery maiącej. Dziecię okazano w przytomności Andrzeja Smoleńskiego, Gancarza, lat trzydzieści trzy, tudzież Bernarda Kańkosia, gospodarza, lat czterdzieści cztery maiących, obudwu wMieście Ostrowi osiadłych. KUO 1826, poz. 120; Franciszek Maliszewski kawaler rolnik urodzony w Ostrowi i tamże zamieszkały z Anną Gumowską panną urodzoną w Ostrowi przy rodzicach zostaiącą. Świadkowie: Walenty Bieńkowski i Franciszek Wardaszka. KMO, 1838, poz. 8; Andrzey Maliszewski, syn Franciszka Maliszewskiego, rolnika w Ostrowi zamieszkałego i Anny Gumkowskich. KUO, 1842, poz. 16; Jakób Maliszewski, syn Franciszka Maliszewskiego gospodarza rolnego w Ostrowi zamieszkałego i jego małżonki Anny. KUO, 1844, poz. 100; Jakób Maliszewski pułtora roku maiący, syn Franciszka i Anny z Ostrowi. KZO 1846, poz. 144; …zostało zawarte Religijne Małżeństwo między

This site is registered on wpml.org as a development site.