A A+ A++

Social media

Stanisław Mianowski, Młodzian w Wsi Zagroby Parafij Zambrowskiey przy rodzicach zostający, urodzony w Wsi Zagroby, syn Michała i Petronelli z Grochowskich Dziedzicow na Wsi Zagroby oraz Maryanna Wierzbowska Panna, córka niegdy Felicyana i Antoniny z Prosieńskich Dziedzicow Cząstkowych na Wsi Wyszomierzu Wielkim, w teyże Wsi urodzoną, teraz przy Swey Babce Wiktoryi Prosieńskiey zostaiącą. KMO 1833, poz. 4; Mateusz Zacharyasz Marcin Mianowski syn Stanisława Mianowskiego lat trzydzieści pięć mającego dziedzica cząstkowego w Prosienicy zamieszkałego i jego małżonki Maryanny z Wierzbowskich lat dziewiętnaście mającey. Dziecię urodzone w tejże wsi okazano w obecności Ignacego Prusińskiego lat pięćdziesiąt z Prusienicy, tudzież Marcina Wyszomirskiego pięćdziesiąt z Rynąt dziedziców cząstkowych. KUO 1836, poz. 98; Umarł Mateusz Mianowski trzy tygodnie maiący syn Stanisława i Maryanny małżonków Mianowskich dziedziców cząstkowych z Prusienicy oświadczyli Stanisław Mianowski i Tomasz Prusiński dziedzice cząstkowi w Prusienicy. KZO 1836, poz. 97; Łukasz Florencyusz Mianowski syn urodzonego Stanisława Mianowskiego lat trzydzieści sześć maiącego dziedzica cząstkowego w Prosienicy zamieszkałego i jego małżonki Antoniny z Wierzbowskich lat dwadzieścia cztery maiącey. Dziecię urodzone w teyże wsi okazano w przytomności urodzonych Marcina Wyszomierskiego lat piędziesiąt i Andrzeja Choromańskiego lat czterdzieści maiących obydwóch dziedzicznie w Prosienicy zamieszkałych. KUO, 1837, poz. 148; nazwisko utworzone od n. msc. Mianów, Mianowo (kilka wsi) (za: NP 2, s. 87).

This site is registered on wpml.org as a development site.