A A+ A++

Social media

Woyciech Michalak, zawarte religijne małżeństwo między Sławetnemi: Woyciechem Michalakiem l. 21 Młodzianem Wyrobnikiem w Ostrowi, Syn Ambrożego i Katarzyny z Jackowiakow Michalakow byłych Maystrow Professyi Szewskiey z Wsi Kamionce a Panną Balbiną Borawską, l. 22, Corką Jakoba i Maryanny z Nowakowskich Borawskich byłych Maystrow Professyi Szewskiey z Konarzyc. Poświadczyli: Konstanty Wilczyński Gospodarz l.34 i Stanisław Łosicki Mayster Professyi Szewskiey l. 57 obadwa z Ostrowi. KMO 1827, poz. 29; nazwisko utworzone od im. Michał, od hebr. mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, łac. Michael (za: SEM cz. 2, s. 91) formantem -ak.

This site is registered on wpml.org as a development site.