A A+ A++

Social media

…zawarte zostało Religijne Małżeństwo między Starozakonnymi Judą Hersz Srulowiczem Milkie kawalerem lat 24 urodzonym w Makowie Powiecie Pułtuskim z Srula Herszkowicza i Jochat Herszkówny wyrobników w Makowie, z handlu zboża utrzymuiącym się i Gołdą Wolfowną Ayzenstein panną lat 18 urodzoną w Ostrowi z Wolfa Nyskowicza i Ryfki Osiorówny spektorów. KMOb 1847, poz. 8; Chaia Etak Milkier córka Starozakonnych Judki Hersza Srulowicza i Gołdy Wolfowney. KUOb 1848, poz. 81; Szendla Judkowna Milkier, córka Judki Hersza Srólowicza i Gołde Wolfowne wyrobników w Ostrowi zamieszkałych. KZOb, 1852, poz. 26; Boruch Smulewicz Milkier, syn Smula i Perły małżonków Milkier w Ostrowi zamieszkałych. KZOb 1855, poz. 41; Jospa, córka Szmula Mortka Szulowicza Milker wyrobnika i Perły Joszkowny, Ostrów. KUOb 1859, poz. 88; Szaja Chajm, syn Szmula Srulowicza Milker handlarza i Perły Joszkowny, Ostrów. KUOb 1863, poz. 107, Gołda Froimowiczowa Milker [w rejestrze Milkier] 41 l. handlarka, zmarła żona Judy Hersza Froimowicza Milker handlarza, matka Chaji, Ety, Iczka, Gitli, Bejli i Nosena, Ostrów. KZOb 1864, poz. 23; Szaja Chajm Szmulowicz Mylkier 2 l., zmarły syn Szmula Mordka Srulowicza. KZOb 1865, poz. 77; Nosen, syn Szmula Mortka Srulowicza Milkier handlarza i Perły Jośkowny, urodzony w 1865 r., Ostrów. KUOb 1866, poz. 4; Nysek Milkier 6 l., zmarły syn Hersza Srolowicza Milkier, Ostrów. KZOb 1867, poz. 42; Fejga Milker 25 l., zmarła córka Uzyla Szwarcbort, pozostawiła męża Icka Judkowicza Milker

This site is registered on wpml.org as a development site.