A A+ A++

Social media

Feyga Mortkowna 3,5 l. w ospie umarła, córka Mortki Leyzorowicza szkolnika przy Bożnicy Żydowskiey i Hinki z Herszkow, Ostrów. KZO 1819II, poz. 39; Estera Mordkowna 4 l., córka Mordki Izralowicza krawca i Haii z Jankielowiczow, Ostrów Dom nr 15. KZO 1820I, poz. 133; Beyla z Leyzorow Mordkowa 80 l., wdowa po Mordku Osiorowiczu, Ostrów Dom nr 32, zgłasza Herszk Zurkowicz Markus fabrykant tabaki. KZO 1822, poz. 38; Golda Mordkowna rok umarła w Domu nr 36 w Grabownicy, córka Nyzki i Rochli małżonków Mordkowiczow Szwarcbergow wyrobnikow. Poświadczyli: Wolf Herszkowicz35 l. Szynkarz i Wolf Abramowicz 45 l. Szkolnik, z Miasta Ostrowi. KZO 1823, poz. 95; Hynda Mordkowna 15 l. umarła w domu nr 60 w Ostrowi, córka Mordka i niezyiącey Myrli Maierowny Izraelowiczow. Poświadczyli: Josk Lewkowicz 58 l. i Wolf Ickowicz 50l., Szynkarze trunkow niekrewni bliscy sąsiedzi zmarłey z Miasta Ostrowi. KZO 1823, poz. 21; Ryfka Mordkowna Kopersztoch, córka Starozakonnego Mortka Izraelowicza Kopersztoch lat trzydzieści sześć wyrobnika w Domu pod Numerem ośmnastym w Ostrowi zamieszkałego i Chai Jankielowny lat trzydzieści. Dziecię okazano w przytomności Leyzora Szaiowicza Sysian lat czterdzieści pięć i Osiora Moskowicza Zalzberg lat dwadzieścia siedm Wyrobników w Ostrowi zamieszkałych. KUO 1824, poz.26; Sora Rywa Mordkowna, córka starozakonnego Mortka Herszkowicza Bengielsdorf 24 l. wyrobnika z Domu nr 24 w Ostrowi i Beyli Jankielowny 20 l. Świadkowie: Herszek Jabubowicz Turczyn 68 l. i Mendel Leybowicz Bengielsdorf 80 l. wyrobnicy z Ostrowi. KUO 1824, poz. 65; Beyla Nesia Mortkówna Szymberg, córka Starozakonnego Mortka Leyzorowicza Szymberga lat trzydzieści cztery Introligatora w Mieście Ostrowi w Domu pod Numerem siedmdziesiątym szóstym zamieszkałego i Odes Dawidówny lat dwadzieścia ośm. Dziecię okazano w przytomności Chaima Szeymowicza Kacow lat trzydzieści sześć i Jankla Litmanowicza Talmuder lat pięćdziesiąt cztery Wyrobników w Mieście Ostrowi zamieszkałych. KUO 1825, poz. 48; Małka Mordkowna, rok 1 żyiaca córka Starozakonnych Mordki y Cypery Leyzorowny z wyrobku utrzymuiących się w Ostrowi zamieszkałych. KZOb 1832, poz. 37; nazwisko utworzone od

This site is registered on wpml.org as a development site.