A A+ A++

Social media

Leia/Leja Mośkowa 70 l. umarła w Domu nr 81 w Ostrowi, wdowa po Mośku Chaimowiczu z wyrobku utrzymuiąca się. Poświadczyli: Starozakonni Jankiel Litmanowicz Talmuder 53 l. i Peysia Jankielowicz Talmuder 31 l., Wyrobnicy z Ostrowi, nie krewni bliscy Sąsiedzi. KZO 1824, poz. 34; Leia Mośkowa [w rejestrze Janklowa] 60 l. umarła w Domu nr 54 w Ostrowi, wdowa po Jankielu Janklowiczu Blutszteynz wyrobki utrzymuiąca się. Poświadczyli: Starozakonni Wolf Berszkowicz Bromberg Szynkarz 32 l. i Leybka Mośkowicz Salzberg 28 l., Wyrobnicy z Ostrowi nie krewni bliscy Sąsiedzi. KZO 1824, poz. 81; Tewa Moskowna Jagodnik, córka Mośka Jośkowicza Jagodnika lat piędziesiąt Wyrobnika w Mieście Ostrowi w Domu pod Numerem sto dziewięćdziesiątym osmym zamieszkałego i Lei Eliaszowny lat czterdzieści. Dziecię okazano w przytomności Leyby Cełkowicza Bońka lat siedmdziesiąt dwaWyrobnika i Moska Mordkowicza Salzberga lat sześćdziesiąt Szynkarza w Mieście Ostrowi zamieszkałych. KUO 1825, poz. 10; Ryfka Moskowna Koperstoch, córka Mośka Izraelowicza Koperstoch lat trzydzieści pięć Kotlarza w Mieście Ostrowi w Domu pod Numerem dwudziestym drugim zamieszkałego i Sory Szaykowny lat trzydzieści. Dziecię okazano w przytomności Aarona Ićkowicza Blecher lat czterdzieści siedm i Wolfa Herszkowicza Royzen lat czterdzieści dziewięć Kramarza w Mieście Ostrowi zamieszkałych. KUO 1825, poz. 92; Szulka Mośkowna 5 l. umarła w Domu nr 3 w Wsi Czerwinie, córka Mośka i Chai Szymkowny Wyrobników. Poświadczyli: Starozakonni Jankiel Litmanowicz Talmuder 52 l. i Peysia Jankielowicz Talmuder 31 l., Wyrobnicy z Miasta Ostrowi nie krewni. KZO 1824, poz. 6; Dwora Moszkowna lat 14 maiąca córka Moszka i Ruchli w Wąsewie zamieszkałych. KZOb 1830, poz. 1; nazwisko utworzone od formy im. Mojżesz; im. żyd. Mosze, Moszka (za: SEŻ, s. 241).

This site is registered on wpml.org as a development site.