A A+ A++

Social media

…zawarte zostało Religijne Małżeństwo między Starozakonnym Wigdorem Wolfem Szlamowiczem Najfeld kawalerm lat 19 urodzonym w Piątniku Powiecie Łęczyckim z Szlamy Wigdorowicza i Dyny Wigdorówny kramarzy a Małką Dwerą Herszkowną Rogowicz panną lat 19 urodzoną w Ostrowi z Herszka Jośkowicza i Bejły Greszonowny oleiarzy. KMOb 1846, poz. 14; Leja Najfeld córka Starozakonnego Wigdora Szlamowicza przy familii utrzymuiącego się i Małki Dwery Herszkowny. KUOb 1847, poz. 121; Estera Ruchla Najfełt, córka Wigdora Szlamowicza Najfełta utrzymującego się przy familii w Ostrowi zamieszkałego i jego małżonki Małki Dwejzy Herszkownej. KUOb 1849, poz. 129; nazwisko utworzone od

This site is registered on wpml.org as a development site.