A A+ A++

Social media

Mortek Neymark, syn Starozakonnych Abrahama Moskowicza i Ruchli Janklowny w Ostrowi zamieszkałych. KUOb 1836, poz. 30; Pesia Abramowiczowna Neymark żyła rok 1 i miesięcy sześć, córka Starozakonnych Abrama i Ruchli Czeladników Professyi Kotlarskiey w Ostrowi zamieszkałych. KZOb 1836, poz. 36; Chaia Mortkowna Neymark, w Mieście Ostrowi … zyiąc 56 l. umarła, ktora przybyła z Miasta Broku do familii swey. Pozostawiwszy po sobie męża Starozakonnego Moszka Leybowicza Neymark 60 l. i Dzieci pięcioro syna Abrama 24 l., corkę Estere 22 l., syna Icka 20 l., corke Leie 18 l. i Jankla 16 l. syna liczących wszystkich w Miescie Broku mieszkaiących z wyrobku utrzymuiących się. KZOb 1840, poz. 39; Hajm Neymark, syn Abram Moskowicza Neymarka Wyrobnika i Ruchli Jankielowney z Ostrowi. KUOb 1841, poz. 38; Herszek Nejmark syn Starozakonnego Abrama Moszkowicza kotlarza w Ostrowi i Ruchli Gitli Jankelówny. KUOb 1847, poz. 42; …zawarte zostało Religijne Małżeństwo między Starozakonnymi Jośkiem Abramowiczem Neymark kawalerem lat 18 urodzonym w Wyszkowie Powiecie Pułtuskim z Abrama Ickowicza i rejzy Dawidowny handlarzy mąki, w Wyszkowie przy rodzicach zamieszkałym i Sosią Hindą Abramowną Wąsewer panną lat 16 urodzoną w Ostrowi z Abrama Lejbowicza i Gołdy Beniaminówny solarzy. KMOb 1847, poz. 10; Ićk Mosiek Najmark, syn Jankiela Moszkowicza Najmarka szewca w Ostrowi zamieszkałego jego małżonki Chaj Ićkownej. KUOb 1850, poz. 29; Sora Wyszka Najmark, córka Juszka Abramowicza Najmarka wyrobnika w Ostrowi zamieszkałego i jego małżonki Szosi Abramowney. KUOb, 1851, poz. 59; Beniamin Najmark, syn Joszka Abramowicza Najmarka, wyrobnika w Ostrowi zamieszkałego i jego małżonki Szosi Abramowney. KUOb, 1854, poz. 74; Chawa Chaja Ićkowna Najmark 17 l., zmarła córka Ićka i Szejny Leji małżonków Najmark wyrobników z Miasta Brok, Ostrów. KZOb 1859, poz. 89; Joszk Dawid Abramowicz Najmark handlarz 32 l., zmarły mąż Szosi Abramowny wyrobnicy, ojciec Wyszki i Beniamina, Ostrów. KZOb 1861, poz. 29; Chaja Ryfka Najmark 44 lata, pozostawiła męża Jankiela Moszkowicza i syna Icka Moszka. KZOb 1868, poz. 54; Chaim Lejb Najmark, syn Icka Moszka Jankielowicza wyrobnika w Ostrowi zamieszkałego i Gitli Odes Boruchowny. KUOb 1871, poz. 53; Abram Szmul, syn Moszka Jankielowicza Nejmark robotnika i Gitli Ides Boruchowny, urodzony w 1877 r., Ostrów. KUOb 1877, poz. 73; Perła Najmark 4 l., zmarła córka Dawida Najmarka robotnika i Gitli z domu Bursztejn, urodzona w os. Brok gm. Orło,

This site is registered on wpml.org as a development site.