A A+ A++

Social media

…zaszło przyrzeczenie Małżeństwa między Bartłomieiem Ochętowskim, wdowcem po Katarzynie Sidlikowey, synem Sebastyana, byłego gospodarza w Porembie i Maryanny z Czubasów a Anną Zadrozanką, Panną przy matce w Grabownicy bawiącą się, córką Woyciecha, byłego gospodarza czynszowego w Grabownicy i Maryanny Romankowny. Małżeństwo zostało zawarte w przytomności Jakoba Romanika Sołtysa, tudziesz Franciszka Brodzika oraz Pawła Krynickiego i Woyciecha Brodzika, wszystkich stanu wieyskiego gospodarzy rolnych w Grabownicy zamieszkałych. KMO 1810, poz. 20/19; Maciej Ochędowski, Młodzian przy Wuju Tomaszu Szydliku zostającym urodzony w Wsi Koscielney Porębie, syn niegdy Bartłomieja i zyiącey Anny z Zadrożnych byłych Czynszownikow w wsi Porębie oraz Katarzyna Brzostkowna Panna, córka Jana i Anny z Brzostkow rolnikow Czynszowych z Grabownicy, przy rodzicach zostająca. KMO 1832, poz. 51; Mateusz Ochędowski, syn Macieja Ochędowskiego lat dwadzieścia mającego gospodarza rolnego w Grabownicy zamieszkałego i jego małżonki Katarzyny z Brzostków lat dwadzieścia mającey. Dziecię urodzone w tejże wsi okazano w obecności Sebastiana Barzała lat czterdzieści siedem, tudzież Jana Chlubickiego lat dwadzieścia pięć gospodarzy rolnych w Grabownicy zamieszkałych. KUO 1836, poz. 102; Umarł w Grabownicy Mateusz Ochędowski puł roku maiący syn Macieja i Katarzyny małżonków Ochędowskich wyrobników w Grabownicy, oświadczyli Maciey Ochędowski i Franciszek Brodzikwyrobnicy we wsi Grabownicy. KZO, 1837, poz. 33; Bartłomiey Ochędowski, syn Macieya Ochędowskiego gospodarza rólnego lat dwadzieścia trzy maiącego w Grabownicy zamieszkałego i jego małżonki Katarzyny z Brzostków lat dwadzieścia trzy maiącey. Dziecię urodzone w teyże wsi okazano w przytomności Tomasza Szydlika i Pawła Krynickiego gospodarzy rolnych obydwóch z Grabownicy. KUO, 1838, poz. 3; Umarł w Grabownicy Bartłomiey Ochędowski miesiecy 9 żyiący, syn Macieja i Katarzyny, wyrobników. KZO, 1838, poz. 88; Maciej Ochędowski, syn Bartłomieja i Anny Ochędowskich, mąż Katarzyny Brzostek gospodarz z Grabownicy. KZO, 1845, poz. 68; nazwisko utworzone od daw. ochędożyć ‘oporządzić, przyozdobić’ (za: NP 2, s. 171).

This site is registered on wpml.org as a development site.