A A+ A++

Social media

Jozef Ołdakowski, syn Jana stanu szlacheckiego gospodarza rolnego na dzierżawney possesyi i Franciszki z Zawistowskich, Guty Dom nr 6. KUO 1818II, poz. 66; Wiktor Ołdakowski, syn urodzonego Jana i Franciszki Zawistowskiey Gospodarzy rolnych, Guty Dom nr 8. KUO 1821I, poz. 257; Felix Ołdakowski, syn Jana lat pięćdziesiąt trzy Gospodarza rolnego Stanu Szlacheckiego w Wsi Gutach w Domu pod Numerem dwudziestym piątym zamieszkałego i Franciszki z Zawistowskich lat trzydzieści ośm. Dziecię okazano w przytomności Jakóba Gutowskiego lat trzydzieści i Andrzeja Prosińskiego lat pięćdziesiąt Gospodarzy rolnych Stanu Szlacheckiego w Prosienicy zamieszkałych. KUO 1825, poz. 8; Augustyn Ołdakowski żyiący lat cztery, syn Adama i Zofii z Budnych Cwiklinskiey w Ostrowi zamieszkałey, umarł w Domu pod Numerem ośmdziesiątym czwartym w Ostrowi. Poświadczyli Stanisław Mańkowski lat pięćdziesiąt sześć Mayster Kunsztu Szewckiego i Michał Poświata lat ośmdziesiąt podobnież Mayster Kunsztu Szewckiego, Stanu Mieyskiego w Mieście Ostrowi zamieszkali, nie krewni bliscy Sąsiedzi. KZO 1825, poz. 6; Franciszek Ołdakowski, umarł lat osm żyiący, Syn Jana i Franciszki z Zawistowskich Małżonków Ołdakowskich Dzierżawnie w Gutach zamieszkałych. Poświadczyli Jakub lat trzydzieści pięć, i Stanisław lat sześćdziesiąt sześć liczący, Obadway Gutowscy Dziedzice Części, wWsi Gutach zamieszkali… którzy są Sąsiedzi rodziców zmarłego. KZO 1826, poz. 54; Jan Ołdakowski, Wyrobnik z Prosienicy, syn niewiadomych rodziców, owdowiała żona Franciszka z Zawistowskich. KZO 1831, poz. 29; …zostało zawarte Religijne Małżeństwo między Feixem Ołdakowskim Młodzianem w Gutach urodzonym, synem niegdy Jana i Franciszki z Zawistowskich, byłych Possesorów Dzierżawnych Części Szlacheckiey na Gutach, lat 21 maiącym, a Eleonorą Swięcką, panną, córką Stanisława i Maryanny z Dąbrowskich, w Ostrowi zamieszkałych, z wyrobku utrzymuiących się, lat 17 maiącą. KMO 1846, poz. 5; Paweł Ołdakowski rok życia mający syn Feliksa kowala w Ugniewie i Eleonory z Swięckich. KZO 1851, poz. 61; Mateusz Ołdakowski młodzian 25 l., syn Pawła i Balbiny z Kuczyńskich dziedzców cząastkowych, w Ołdakach Polonia urodzony, w Grodziach zamieszkały, także Małgorzata Chojnowska 31 l., wdowa po Franciszku, córka niegdy Jana i Maryanny

This site is registered on wpml.org as a development site.