A A+ A++

Social media

Szmul Peysiakowicz, lat Dziewiędziesiąt pięć w Ostrowi zamieszkały zonaty, urodzony w Maliszewie Parafii zawackiey umarł w Domu pod numerem Sto siedmdziesiąt dwa przy Ulicy tylney Komorowskiey, co poświadczają Staro Zakonni Gerszon Leybowicz tudziesz Mędel Faybowicz obydwa Arędarze w Ostrowi zamieszkali sąsiedzi. KZO 1809, poz. 49; Dwora Peisiakowicz, córka Całki, Kramarza w Ostrowi zamieszkałego i Sory z leybow, urodziła się w domu naiętym u Jana Breynaka pod numerem 41. Dziecię okazano w przytomności Leyby Całkowicza i Zelka Osiorowicza, obydwoch Kramarzy w Ostrowi zamieszkałych. KUO 1812, poz. 26; Beniamin Peysiowicz, syn Całki i Sory Lewkowny, Ostrów Dom Jankla Chaimowicza nr 67. KUO 1817II, poz. 64; Leyba Peysakowicz, syn Dawida kramarza i Gruny Peisiówny, Ostrów. KUO 1821I, poz. 244; Josko Peysiowicz Podbielowicz 2 l., syn Peysi Herszkowicza i Perli Jankielowny Podbielowiczów, Podbiele Dom nr 8, świadek Majer Bendetowicz Sender Garbarz. KZO 1822, poz. 66; nazwisko utworzone od hebr. im. Pejsach, Pesachja ‘pascha’ (za: AŻP s. 161) formantem -owicz.

This site is registered on wpml.org as a development site.