A A+ A++

Social media

Franciszek Pężyński, syn Sław. Stanisława, obywatela rolnego w Ostrowi i Teresy z Zapisków, urodził się w domu oyca pod numerem 124. Ostrów, KUO 1817, poz. 122; Franciszek Pęzieński rok, syn Stanisława stanu mieyskiego i Teressy z Zapiskow, Ostrów Dom naięty nr 135. KZO 1818I, poz. 78; Jan Klemęs Pęzieński, syn szlachetnego Stanisława rolnika i Teressy z Zapiskow, Ostrów Dom nr 136. KUO 1819II, poz. 83; Stanisław Pęzienski, Sławetny wdowiec Gospodarz rolny, w Ostrowi zamieszkały i urodzony, syn Pawła i Anastazyi z Malcow zmarłych z Ostrowi oraz Scholastyka z Brzostkow Waniewska Wdowa, córka Woyciecha i Maryanny z Brzostkow z Ostrowi, w Kępie urodzoną, z gospodarstwa swego utrzymująca się. KMO 1832, poz. 31; Stanisław Pęzieński, Gospodarz rolny w Ostrowi zamieszkały i urodzony, syn niegdy Pawła i Anastazyi z Malcow Gospodarzy rolnych z Ostrowi, Wdowiec po nigdy Scholastyce z Brzostkow oraz Teressa Podgorska Panna, córka niegdy Franciszki Podgorskiey byłey wyrobnicy w Jelonkach zamieszkałey a żony niegdy Antoniego Podgorskiego ze słuzby utrzymującego się, urodzona w Jelonkach, w Ostrowi ze słuzby utrzyuiąca się. KMO 1833, poz. 18; Zawarte zostało religiyne małżeństwo między Sławetnym Józefem Pęzińskim młodzianem w Ostrowi zamieszkałym, urodzonym tamże z

This site is registered on wpml.org as a development site.