A A+ A++

Social media

Antoni Pietrzyk, syn Stanisława, rolnika liczącego lat trzydzieści Włościanina w Sielcu zamieszkałego i Katarzyny z Smolarzów dwadzieścia osiem lat maiącey. Dziecię okazano w przytomności Jana Zadrogi lat czterdzieści liczącego, tudzież Michała Szpiska lat trzydzieści pięć liczącego obydwa rolnicy Stanu Włościańskiego. KUO 1808, poz. 1; Kazimierz Pietrzyk, zawarte zostało Religijne Małżeństwo między Kaizmierzem Pietrzykiem Młodzianem gospodarzem rolniczym, wWsi Sielcu mieszkającym, urodzonym w teyże Wsi z Stanisława i Katarzyny Małżonkow Pietrzyków rolników tamże osiadłych, lat trzydzieści dwa maiącym, a Panną Anną Kowalską, Córką niegdy Felicyana Kowalskiego byłego rolnika wWsi Kozikach, i żyiącey i Agnieszki z Kukunów Małżonków, pozostały Grunt po mężu dotąd utrzymuiącey, lat dwadzieścia trzy liczącą, zrodzoną wWsi Kozikach i przy Matce zostaiącą. …w przytomności Świadków Piotra Szpinka, lat czterdzieści pięć, i Jana Kiendziorka, lat trzydzieści osm maiących, rolników wWsi Kozikach zamieszkałych, sąsiadów niżey wymienioney Anny Kowalskiey. KMO 1826, poz. 13; Ignacy Pietrzyk, syn Uczciwego Kazimierza Pietrzyka, Gospodarza rolnego, lat Trzydzieści maiącego, w Wsi Sielcu zamieszkałego i Anny Kowalskiey lat Dwadzieścia

This site is registered on wpml.org as a development site.