A A+ A++

Social media

Chana Ryfka Rachman 2 l., zmarła córka Hersza Rachmana (profesja ucięta zdaje się melameda) i Dyny z domu Grapa urodzona w os. i gm. Zaręby Kościelne, zamieszkała czasowo w m. Ostrów, utrzymująca się przy rodzicach, Ostrów, KZOb 1879, poz. 20; nazwisko utworzone od niem. n. os. Rachmann, od ap. śrwniem. rach ‘szorstki, sztywny’ + mann lub od brus. rachmanyj ‘człowiek spokojny, cichy’ (za: NP, s. 329).

This site is registered on wpml.org as a development site.