A A+ A++

Social media

Mortek Berkowicz Rajzen, kawaler w Ostrowi urodzony syn Berka Wolfowicza i Mali Odes, wraz z Raszką Abramowną Srebrnik, panną urodzoną w Ostrowi. KMOb 1849, poz. 35; Szyja Rajzen, córka Herszka Berkowicza Rajzena piekarza w Ostrowi zamieszkałego i jego małżonki Sory Szajowny. KUOb 1849, poz. 2; Feyga Rajzen, córka Herszka Berkowicza Rajzena piekarza w Ostrowi zamieszkałego i jego małżonki Sóry Szyowney. KUOb 1850, poz. 137; Wolf Berek Rajzeń, syn Szulima Wolfowicza Rajzenia kramarza w Ostrowi zamieszkałego i jego małżonki Małki Nochymowney. KUOb 1850, poz. 96; Juszk Rajzen, syn Mortka Berkowicza Rajzena przy familii zostającego i w Ostrowi zamieszkałego i jego małżonki Raszki Abramowny. KUOb, 1851, poz. 61; Joszk Wolf Rajzen, syn Sróla Berkowicza Rajzena piekarza w Ostrowi zamieszkałego i jego małżonki Ryfki Wyszki Berkowney. KUOb, 1851, poz. 74; Wolf Berek Szulimowicz Rajzen, syn Szulima Wolfowicza i Małkę Nochymowne kramarzy w Ostrowi zamieszkałych. KZOb, 1851, poz. 60; Jospa Rajzen, córka Herszka Berkowicza Rajzena piekarza w Ostrowi zamieszkałego i jego małżonki Sory Szyjowny. KUOb, 1852, poz. 96; Beyła Rajzen, córka Mendla Zelkowicza Rajzena wyrobnika w Ostrowi zamieszkałego i jego małżonki Tauby Wolfowny. KUOb, 1852, poz. 104; Szmul Fajwel Rajsen, syn Szapki Herszkowicza Rajsen fabrykanta we wsi Majdanie Lipy zamieszkałego i jego małżonki Keyły Indy Szmulowny. KUOb, 1852, poz. 5; Mortek Rajzen, syn Szulima Wolfowicza Rajzena kramarza w Ostrowi zamieszkałego i jego małżonki Małki Nochymownej. KUOb, 1852, poz. 61; Brajna Rajzen, córka Szulima Wolfowicza Rajzena kramarza w Ostrowi zamieszkałego i jego małżonki Małki Nochimowny. KUOb, 1856, poz. 65; Lejb Rajzen, syn Herszka Berkowicza piekarza w Ostrowi zamieszkałego i Kejli Lejbowny. KUOb 1871, poz. 22; Chaja Fejga, córka Michela Mejera Aronowicza Rajzen robotnika i Perły Szmułowny, urodzona w 1877 r., Ostrów. KUOb 1877, poz. 16; Abram Chaim, syn Moszka Samsonowicza Rajzencwejg robotnika i Cyrli Abramowny, urodzony w 1876 r., wieś Żochy. Ostrów. KUOb 1877, poz. 28; nazwisko utworzone od por. n. msc. Reisen (Hesja, Bawaria) (za: SEŻ, s. 276).

This site is registered on wpml.org as a development site.