A A+ A++

Social media

Maciey Rakowski, syn Antoniego, rolnika w Grabownicy zamieszkalego i Maryanny z Zubrowskich, urodził się w domu oyca pod Numerem trzydziestym siódmym, co poświadczają Tomasz Zubrowski i Jakób Brzostek, obydwa stanu wieyskiego w Grabownicy zamieszkali. KUO 1811, poz. 106; Nikodym Rakowski, syn uczciwego Andrzeia gospodarza rolnego stanu wieyskiego i Maryanny z Zubrowskich, Grabownica Dom nr 32. KUO 1817II, poz. 37; Antoni Rakowski, syn Marcina i Rozalii Zadrożanki Gospodarzy rolnych, Grabownica Dom nr 3. KUO 1822I, poz. 121; Łukasz Rakowski, syn Marcina 23 l. Gospodarza rolnego Stanu Wieyskiego z domu nr 3 w Grabownicy i Rozalii Zadrogowny 20 l. Poświadczyli: Antoni Wołkowicki 55 l. z Ostrowi i Tomasz Zuborwski 40 l. z Grabownicy, Gospodarze rolni. KUO 1823, poz. 122; Mateusz Rakowski, syn Marcina Rakowskiego 28 l. Gospodarza rolnego z Domu nr 3 w Kozikach i Rozalij z Zadroznych 20 l. Świadkowie: Jozef Kukuć 24 l. Słuzący z Kozik i Piotr Szpinek 40 l. Gospodarz rolny z Kozik. KUO 1828, poz. 130; Kazmierz Rakowski, Wdowiec w Kacpurach zamieszkały, syn niegdy Woyciecha i Ewy Rakowskich. KZO 1831, poz. 34; Mateusz Rakowski, Młodzian w Grabownicy przy Rodzicach zamieszkały i urodzony, syn Antoniego i Maryanny z Zubrowskich Włoscian Czynszowych z Grabownicy oraz Anna Bednarczykowna Panna, córka

This site is registered on wpml.org as a development site.