A A+ A++

Social media

Monika Reychertowna, córka Fryderyka Reycherta Strycharza, w Wsi Lubieiewie zamieszkały, lat dwadzieścia sześć liczący i Karoliny z Lynesztenów lat dwadzieścia siedm liczącey. Dziecię okazano w przytomności Augustyna Romanowskiego, Ogrodnika, lat trzydzieści ieden, tudzież Franciszka Nedz, Professyi Szewskiey, lat pięćdziesiąt pięć maiących, w Wsi Lubiejewie mieszkaiących. KUO 1826, poz. 35; Monika Reychiertowna, umarła kwartałow trzy maiąca, Córka Fryderyka i Karoliny z Librechtów Małżonkow Reychertow Strycharzy w Wsi Lubieiewie pod Numerem Piętnastym mieszkaiących. Poświadczyli Krystyan Fux, Sukiennik, lat czterdzieści sześć, i Franciszek Netz, Professyi Szewskiey, lat pięćdziesiąt liczący, Obadway w Wsi Lubieiewie zamieszkali… z których żaden nie iest krewny zmarłey. KZO 1826, poz. 85; nazwisko utworzone od graficznej wersji nazwiska REJCHERT < niem. n. os. Reichard, Reichart, te od im. złożonego Rihhart (za: NP 2, s. 335).

This site is registered on wpml.org as a development site.