A A+ A++

Social media

Bartłomiej Rostek, KUO, 1600, poz. 41; Szymon Rostek, KUO, 1604, poz. 123; Jadwiga Rostek, KUO, 1605, poz. 89; Maryanna Rostek, córka Kazimierza, Rolnika Włościanina z Wioski Stoku i Franciszki z Michalikow, urodziła się w Domu oyca pod Numerem drugim. Dziecię okazano w przytomności Walętego Zyskowskiego, Rolnika Włościanina z Wioski Komorowa, tudzież Walętego Michalika, Rolnika Włościanina z Wioski Stoku. KUO 1808, poz. 62; Jan Rostek, syn Bartłomieya, Gospodarza rolnego we Wsi Komorowie zamięszkałego Stanu Wieyskiego i Katarzyny z Zadroznych, urodził się w Domu pod Numerem Czwartym, co poświadczają Walenty Zyskowski, tudzież Szczepan Zadrowski, obydwa Gospodarze rolni we Wsi Komorowie zamięszkali. KUO 1810, poz. 39; Jan Rostek, szesnaście niedziel żyiący, syn Bartłomieia gospodarza rolnego i Katarzyny z Zadroznych w Komorowie zamieszkałych pod Numerem 4, umarł, co poświadczają Szczepan Zadrożny gospodarz rolny i Walęty Szyskowski sołtys, obydwa Stanu Wieyskiego w Ostrowi zamieszkali. KZO 1810, poz. 60; Stanisław Rostek, syn Kazimierza w Stoku zamięszkałego, rolnika i Franciszki z Michalikow, urodził się w Domu swych Rodzicow pod Numerem Drugim, co poświadczają Michał (?) Zaczek w Ostrowi zamięszkały i Piotr Michalik, rolnik w Stoku zamięszkały. KUO 1810, poz. 64; Antonina Rostek, córka Bartłomieja, rolnika Stanu Mieyskiego w Komorowie zamieszkałego i Katarzyny z Zadrożnych, urodziła się w domu rodzicow pod Numerem czwartym. Dziecię okazano w przytomności Szczepana Zadrogi i Tomasza Zadrogi, rolnikow Stanu Wieyskiego, nie krewnych, w Komorowie zamieszkałych. KUO 1812, poz. 137; Helena Rostek, córka Kazmierz, gospodarza rolnego we wsi Stok zamieszkałego i Szyskowskiey [brak imienia matki], urodziła się w domu Rodzicow pod numerem drugim. Dziecię okazano w przytomności Stefana Przosnka i Filipa Wołkowickiego, obydwóch bednarzy w Ostrowi zamieszkałych. KUO 1813, poz. 88; Katarzyna Rostek, córka ucciwego Kazimierza rolnika stanu pracowitego i Franciszki Michalikowny, Stok Dom nr 2.

This site is registered on wpml.org as a development site.