A A+ A++

Social media

Augustyn Rybarczuk, zawarte zostało Religijne Małżeństwo między Augustynem Rybarczukiem młodzianem, Maystrem Kunsztu Szewskiego w Wsi Prosienicy mieszkaiącym, urodzonym w Wsi Kościelney Zuzeli z niegdy Stefana i Agnieszki z Gałązków Małżonkow Rybarczuków byłych Wyrobników w teyże Wsi Zuzeli, lat trzydzieści trzy maiącym, a Panną Rozalią Strzałkowską, Corką Pawła i Anny Małżonków Strzałkowskich bywszych Zagrodnikow wWsi Zatorach od lat kilkunastu zmarłych, lat trzydzieści liczącą, wWsi Kościeney Zatorach zrodzoną i przy Szwagrze Swym wyżej wymienionym Leopoldzie Reychu w Prosienicy będącą. … w przytomności Świadków Leopolda Reycha Possessora Dzierżawnego Części Szlacheckiey, lat dwadzieścia dwa, Szwagra niżey wymienoioney Rozalij Strzałkowskiey, i Idziego Mioduszewskiego, zSłużby utzymuiącego się, lat dwadzieścia trzy maiących, obudwu wWsi Prosienicy mieszkaiących. KMO 1826, poz. 16; nazwisko utworzone od por. ryba (za: NP 2, s. 374) formantem -czuk.

This site is registered on wpml.org as a development site.