A A+ A++

Social media

Jan Sadolewski, wdowiec Wyrobnik w Smolechach zamieszkały, urodzony we Wsi Wolce Parafij Miedznieńskiey, syn Stanisława i Franciszki oraz Maryanna z Siekierskich Puchalska wdowa, córka Woyciecha i Jadwigi z Siekierskich zmarłych z Platkownicy, urodzona w Platkownicy, z Wyrobku utrzymująca się. KMO 1832, poz. 23; Mateusz Sadolewski, syn Jana Wyrobnika i Maryanny z Siekierskich, z Koskowizny. KUO 1833, poz. 16; Umarł Jan Sadolewski lat piędziesiąt ieden maiący wyrobnik rodziców niewiadomym w Kuskowiźnie zamieszkały, zostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Maryannę oświadczyli Jan Brzostek i Tomasz Elert gospodarze rolni w Kuskowiźnie zamieszkali. KZO 1836, poz. 48; nazwisko utworzone od n. msc. Sadoleś siedl., gm. Sadowne (za: NP2, s. 388) formantem -wski.

This site is registered on wpml.org as a development site.