A A+ A++

Social media

Franciszek Samson, syn Augustyna lat pięćdziesiąt trzy Gospodarza rolnego Stanu Wieyskiego w Wsi Ugniewie w Domu pod Numerem trzecim zamieszkałego i Konstancyi Woytkowny lat trzydzieści ośm. Dziecię okazano w przytomności Michała Marcyka lat czterdzieści siedm i Jakoba Kuleszy lat trzydzieści Gospodarzy rolnych w Wsi Ugniewie zamieszkałych. KUO 1825, poz. 166; Tomasz Samson, Mularz 80 l. umarł w Domu nr 194 w Ostrowi, syn Niewiadomych Rodziców, owdowiała żona Teressa z Zapiskow Samsonowa z Ostrowi. Poświadczyli: Grzegorz Zgoda 68 l. i Konstanty Wilczenski 36 l., Gospodarze rolni z Ostrowi nie krewni. KZO 1829, poz. 25; Wawrzeniec Benedykt Samson, Młodzian w Ugniewie przy rodzicach zostaiący, urodzony w Lipskie Parafij Czyzewskiey, syn Augustyna i Konstancyi Woytkowney Małzonkow Samsonow oraz Franciszka Oydayowna Panna, córka Jana i Magdaleny z Ogonowskich z Ugniewa, przy Rodzicach zostająca. KMO 1832, poz. 16; Stanisław Samson, syn Wawrzeńca Włoscianina rolnego i Franciszki z Oydanow, z Lubiejewa. KUO 1835, poz. 26; Franciszek Samson, syn Wawrzyńca Samsona lat dwadzieścia trzy mającego wyrobnika w Lubiejewie zamieszkałego i jego małżonki Franciszki Hajdanówny lat dwadzieścia siedem mającey. Dziecię urodzone w tejże wsi okazano w obecności Antoniego Nietubyć lat dwadzieścia jeden i Piotra Szafarskiego lat pięćdziesiąt pięć mających wyrobników w Lubiejewie. KUO 1836, poz. 100; Maryanna Samson, córka Wawrzeńca Samsona, gospodarza rolnego w Lubiejewie lat 28 i jego małżonki Franciszki z Oydanów. Świadkowie: Grzegorz Romanowski i Jan Nietubyć. KUO, 1839, poz. 82; Antoni Samson, syn Wawrzeńca Samsona wyrobnika w Lubieiewie i jego małżonki Franciszki. KUO, 1843, poz. 152; KZO, 1845, poz. 45; Maryanna Samson, córka Wawrzeńca i Franciszki urodzona w Lubiejewie i tamże mieszkająca. KZO, 1844, poz. 27; Paweł Samson, syn Jana, Kopczarza w Lubiejewie i Anny z Zakrzewskich. KUO 1846, poz. 69; Błazey Samson, syn Wawrzeńca, Wyrobnika w Lubiejewie i Franciszki z Oydanów. KUO 1847, poz. 13; Tomasz Samson syn Jana, Kopczarza w Lubiejewie i Anny z Zakrzewskich. KUO 1847, poz. 182; Paweł Samson puł roku maiący syn Jana, Kopczarza w Lubiejewie i Anny. KZO 1847, poz. 33; Ignacy Samson syn Jana wyrobnika w Lubiejewie i Anny z Zakrzewskich. KUO

This site is registered on wpml.org as a development site.