A A+ A++

Social media

…zaszło przyrzeczenia Małżeństwa między Jakobem Scibkiem, Kawalerem, wyrobnikem Stanu Wieyskiego w Stoku zamieszkałym, synem Dominika Maryanny(?) Guskowney iuż nieżyiących z iedney, a Ewą Michalikowną Panną, córką niegdy Stanisława i Krystyny Królikowney, gospodarzy rolnych w Stoku z drugiey strony. KMO 1811, poz. 11; Jakób Scibek, służacy we Dworze za parobka we wsi Stoku i Ewa Michalikowna, w słuzbie we wsi Stoku zostająca u Jozefa Abramka, składaiąc mu uszanowanie iako swemu Szwagrowi w niedostatku innych krewnych z prośbą o dopuszczenie iey weyscia w zamierzony związek Małżeński, który takowemu przychylny nienieyszem zezwala, zostali połączeni Węzłem Małżeństwa. Akt spisano w przytomności Romana Michalika odległego krewnego, Walentego Michalika podobnież krewnego, gospodarzy rolnych, Stanisława Ogonowskiego Lesniczego nie krewnego, wszystkich we wsi Stoku zamieszkałych i Walentego Gruszczeńskiego gospodarza w Komorowie i Sołtysa. KMO 1811, poz. 10; nazwisko utworzone od ścibić ‘wtrącać się; wykonywać żmudną pracę ręczną’; od im. Ścibor (za: NP2, s. 574) formantem -ek.

This site is registered on wpml.org as a development site.