A A+ A++

Social media

Sora Siedler, córka Starozakonnego Joszka Gerszonowicza Kołodzieya i Touby Hilowney. KUOb 1829, poz. 43; Bendet Siedler, syn Starozakonnych Icka Gerszonowicza Kołodzieya i Toby Ickowny w Ostrowi zamieszkałych. KUOb 1835, poz. 35; Szymsio Gersionowicz Siedler, kawaler lat 23 w Ostrowi zamieszkały, syn Starozakonnych Gerszona Kołodzieia i Rywki Samsonowny, także Leia Herszkowna Hoyzemberg panna lat 18 w Ostrowi zamieszkała, córka Starozakonnych Herszka Wolfowicza i Sory Herszkowny wyrobnicy. KMOB 1836, poz. 11; Bendet Gerszonowicz Siedler żył miesięcy cztery, syn Starozakonnych Idzka Gerszonowicza i Tauby Hilchmanownyw Ostrowi zamieszkałych z Stelmastwa utrzymuiących się. KZOb 1836, poz. 8; Ryfka Siedler, córka Starozakonnego Idzka Gerszonowicza Kołodzieya i tauby (?) Ickowny w Ostrowi zamieszkałych. KUOb 1837, poz. 66; Gerszon Boruchowicz Siedler, wyrobnik z Ostrowi, 78 l., umarł pozostawiwszy po sobie dzieci siedmioro Icka 37 l., Samsona 29 l., Moszka 20 l. synow, Breynę 18 l., Frandlę 16 l, Ruchlę 23 l. i Myrlę 20 l. liczących, wszystkich w Miescie Ostrowi zamieszkałych z wyrobku utrzymuiących się. KZOb 1839, poz. 29; Sóra Ryfka Siedler, córka Leyby Ickowicza kołodzieja w Ostrowi i Keyły Moszkówny. KUOb 1846, poz. 111; Leja Siedler, córka Leyby Jekowicza Siedlera kołodzieja w Ostrowi zamieszkałego i jego małżonki Keyły Mośkowny. KUOb 1849, poz. 116; Sora Ryfka Lejbowna Siedler, córka Lejbe Ićkowicza i Kejłe Mortkowne w Ostrowi zamieszkałych. KZOb 1849, poz. 4; Ićk Herszkowicz Siedler, kołodziej w Ostrowi z wyrobku utrzymujący się. KZOb, 1851, poz. 15; Roda Siedler, córka Lejby i Kejły małżonków Siedler w Ostrowi zamieszkałych. KUOb 1855, poz. 27; Tauba Estera Lejbowna Iekowa Siedler, wdowa matka 5 dzieci w Ostrowi zamieszkała. KZOb 1855, poz. 45; Bejla, córka Lejba Ickowicza Siedler stelmacha i Kiejli Moszkowny, urodzona w 1860 r., Ostrów. KUOb 1865, poz. 81; Gerszon bliźniak Mortka, syn Lejba Ickowicza Siedler stelmacha i Kiejli Moszkowny, urodzony w 1864 r., Ostrów. KUOb 1865, poz. 82, 2 l. 2 miesiące, zmarł. KZOb 1866, poz. 85;

This site is registered on wpml.org as a development site.