A A+ A++

Social media

Bartłomiej Sikora, syn Szymona, gospodarza rolnego w Pałapusie zamięszkałego i Agnieszki z Audyckich, urodził się w Domu pod Numerem drugim, co poświadczają Bernard Kuczynski, Gospodarz rolnyw Grodziu zamięszkały i Paweł Sikora, podobnież Gospodarz rolny w Pałapusie zamięszkały. KUO 1810, poz. 35; Zofia z Audyckich Sikora, lat czterdzieści żyiąca, żona Jana, Starszego Gospodarza we wsi Pałapusie, córka niegdy Szymona i Maryanny, umarła w domu własnym pod Numerem trzecim, co poświadczają Jan Sikora i Paweł Sikora, obydwa w Pałapusie zamieszkali nie krewni. KZO 1811, poz. 19; Maryanna Sikora, córka Szczepana, Komornika we wsi Pałapusie zamieszkałego i Agnieszki Audyckiey, urodziła się w domu oyca pod numerem trzecim. Dziecię okazano w przytomności Pawła Sikory i Jana Sikory, obydwóch gospodarzy rolnych w Pałapusie zamieszkałych. KUO 1812, poz. 59; Anna Sikora, córka Ucz. Jana, wyrobnika z Pałapusa i Agnieszki Audyckiey, urodziła się w domu oyca pod numerem 4. Świadkowie: Ucz. Jan Sikora gospodarz i Paweł Sikora, podobnież gospodarz, stryiowie. KUO 1815, poz. 21; Uczciwi Woyciech Sikora i Jan Sikora, obydwa gospodarze rolni stanu wieyskiego w Pałapusie, oświadczyli, iż Marcyanna, corka Stefana Sikory, gospodarza rolnego i Agnieszki z Audyckich, umarła w domu rodzicow pod numerem 3. Pałapus, KZO 1816, poz. 71; Franciszek Sikora, syn Szczepana i Jagnieszki Audyckowny, Pałapus. KUO 1818I, poz. 97; Maryanna Sikora, córka uczciwego Szczepana i Agnieszki Ałdynackiey, Pałapus Dom nr 4. KUO 1821I, poz. 232; Jakub Sikora, syn Jana 24 l. Gospodarza rolnego Stanu Wieyskiego z Domu nr 4 w Pałapusie i Łuzyi Kowalewskiey 24 l. Poświadczyli: Józef Podbielski 50 l. i Franciszek Ałdycki 50 l., Gospodarze rolni z Pałapusa. KUO 1823, poz. 55; Kajetan Sikora, syn Jana lat dwadzieścia pięć Gospodarza rolnego Stanu Wieyskiego w Wsi Pałapusia w Domu pod Numerem pierwszym zamieszkałego i Łucyi Kowalewskiey lat dwadziescia pięć. Dziecię okazano w przytomności Stefana Sikory lat pięćdziesiąt wyrobnika w Wsi Pałapusie i Klemensa Kołodzieyczyka lat czterdzieści pięć Gospodarza rolnego w Wsi Lubieiewie zamieszkałych Stanu Wieyskiego. KUO 1825, poz. 124; Paweł Sikora, umarł gospodarz w Pałapusie mieszkaiący, lat siedmdziesiąt sześć liczący, Syn Alexandra i Maryanny Małżonkow Sikorow z Pałapusa, zostawiwszy

This site is registered on wpml.org as a development site.