A A+ A++

Social media

…zaszło przyrzeczenie małżeństwa między Sław. Pawłem Sławkowskim, z professyi zdunem, synem Jozefa, rolnika w Ostrowi i Petrunelli z Swiderków a Maryanną Zapiskowną, córka niegdy Jana i Jadwigi. Małżeństwo zostało zawarte w przytomności Rocha Opolskiego rolnika, Jacentego Moczulskiego kuśnierza, Marcella Sokołowskiego rolnika, i Klemensa Gumkowskiego rolnika, wszystkich obywateli Ostrowi. Ostrów, KMO 1815, poz. 4; Sławetni Roch Opulski i Wincety Swiderek, obywatele rolni w Ostrowi, oświadczyli, iż Franciszek, syn Sław. Pawła Sławkoskiego, gospodarza rolnego w Ostrowi i Maryanny z Zapiskow, umarł w domu naiętym u Stefanowey Brzostkowy wdowy pod numerem 148 w Ostrowi. KZO 1816, poz. 38; Franciszek Sławkowski, syn Sław. Pawła, obywatela rolnego w Ostrowi i Maryanny z Zapisków, urodził się w domu naiętym u Agnieszki Pszczonkowy wdowy pod numerem 147. Świadkowie: Roch Opolski i Bernard Kankoś. Ostrów, KUO 1816, poz. 49; …zaszło przyrzeczenia Małżeństwa między Tomaszem Sławkowskim, synem Jozefa i Petrunelli z Swiderkow a Brygidą Maryanną Zapiskowną, córką Franciszka i Doroty z Przanków, z rolnictwa utrzymujących się. Małżeństwo zostało zawarte w przytomności Sławetnych Antoniego Choynowskiego, Grzegorza Zgody, Antoniego Wołkowickiego organisty i Tomasza Zgody kuśnierza. Ostrów, KMO 1816, poz. 13; 1817, poz. 15; Grzegorz Sławkowski, syn szlachetnego Tomasza gospodarza rolnego i Maryanny z Zapiskow, Ostrów Dom nr 191. KUO 1820II, poz. 52; Stanisław Sławkowski, syn szlachetnego Pawła gospodarza rolnego i Maryanny z Zapiskow, Ostrów Dom nr 191. KUO 1820II, poz. 192; Grzegorz Sławkowski 1 dzień z niewiadomey przyczyny umarł, syn szlachetnych Tomasza i Maryanny z zapisków, z Ostrowi Dom nr 191. KZO 1820II, poz. 4; szlachetny Antoni Sławkowski 23 l. Kawaler, syn zmarłego Józefa i Petroneli z Swiderków, Stanu Mieyskiego z Ostrowi, oraz Maryanna Lipowska Wolfowicz 32 l., wdowa po Wawrzyńcu Wolfowiczu, córka niezyiących Jerzego i Maryanny z Jaworskich, akt znania z Gdańska, służka z Ostrowi. KMO

This site is registered on wpml.org as a development site.