A A+ A++

Social media

Stanisław Sołtys, KUO, 1603, poz. 68; …zaszło przyrzeczenie małżeństwa między Janem Sołtysem stanu wieyskiego w Grabownicy, synem Jozefa, wyrobnika w Niegowcu i Katarzyny a Agnieszką Zadrozną, córką Jana i Ewy Ponikterowney. Małżeństwo zostało zawarte w obecności Tomasza Żubrowskiego, Jana Brzostka i Jozefa Brzostka i Antoniego Rakowskiego, wszystkich gospodarzy rolnych w Grabownicy stanu wieyskiego. Grabownica, KMO 1813, poz. 26, 15; Uczciwi Jakob Zadrożny i Paweł Gacioch, obydwa gospodarze czynszowi w Grabownicy, oświadczyli, że Maryanna Sołtys, córka Jana, wyrobnika i Agnieszki Zadrożney umarła w domu naiętym u Bartłomieia Wilka pod numerem 1. Grabownica, KZO 1815, poz. 19; Maryanna Sołtys, córka Ucz. Jana, wyrobnika w Grabownicy i Agnieszki z Zadrożnych, urodził się w domu swego dziadka pod numerem 37. Świadkowie: Uczciwi Jakob Brzostek i Jakob Zadrożny, rolnicy w Grabownicy. KUO 1816, poz. 91; nazwisko utworzone od ap. sołtys ‘zwierzchnik administracji wiejskiej’ (za: NP 2, s. 462).

This site is registered on wpml.org as a development site.