A A+ A++

Social media

Kazmierz Swiderczak, syn Benedykta, wyrobnika stanu wieyskiego we wsi Sielcu zamieszkałego i Agnieszki Chorhosowney, urodził się w domu Michała Szpinka pod numerem szóstym. Dziecię okazano w przytomności Michała Szpinka i Jozefa (?) Szwiczaka, obydwóch gospodarzy rolnych w Sielcu zamieszkałych. KUO 1813, poz. 98; Kazimierz Swiderczuk, Młodzian w Wsi Sielcu ze Służby utrzymujący się, urodzony w Sielcu, syn niegdy Benedyktego i Agnieszki z Chorchoszow Włoscian rolnych z Sielca oraz Maryanna Szyskowska Panna, córka niegdy Jozefa i Anastazyi z Abramczykow Włoscian rolnych w Sielcu, w Sielcu przy Bracie zostaiąca. KMO 1833, poz. 25; nazwisko utworzone od ap. świderek, świder; świdry ‘oczy zezowate’ (za: SHNO t. 2, s. 138) formantem -czak//-czuk.

This site is registered on wpml.org as a development site.