A A+ A++

Social media

Paweł Sebastyan Swiderski, Obywatel rolny, w Ostrowi zamieszkały i urodzony, syn niegdy Woyciecha i Teressy z Zapiskow byłych Obywtaeli Ostrowskich, Wdowiec po niegdy Małgorzacie z Brzostkow oraz Agnieszka z Konferowiczow Musieńska, zamieszkała w Ostrowi, córka Jozefa i Maryanny z Przygodow Małzonkow Konferowiczow byłych Obywtaeli Ostrowskich, Wdowa po niegdy Janie Muszyńskim byłym Kramarzu z Ostrowi. KMO 1833, poz. 27; Antoni Swiderski, syn Jana, Gospodarza rolnego w Ostrowi i Rozalij z Brzostków. [dopisek na marginesie metryki: Stosownie do odpisu decyzji Sądu Okręgowego w Łomży z d. 9/22 Września 1919 roku … wcześniejsze stawił się Jan Swiderek zapisano Swiderski] KUO 1847, poz. 99; nazwisko utworzone od n. msc. Swider (cz. Otwocka, warsz.), Świdry (częste) (za: NP 2, s. 586).

This site is registered on wpml.org as a development site.