A A+ A++

Social media

Chaja Wyszka Szmulówna Szneider lat 4, córka Szmula Herszkowicza i Neski Chaimowny w Ostrowi z wyrobku utrzymuiących się. KZOb 1846, poz. 18; Johanna Wihelmina Szneyder, córka Jana, wyrobnika w Grzyboskiem zamieszkałego i Katarzyny z Olbrachtow, urodziła się w domu naiętym Kajetana Boskiego pod numerem drugim. Dziecię okazano w przytomności Gotliba Starnaka Stolarza i Jana Bengelsdorfa Tabacznika, obydwoch w Ostrowi zamieszkałych. KUO 1812, poz. 6; Sura Ryfka Szymenowna Sznajder 3 l. i 4 miesiące, zmarła córka Szymena i Bejli małżonków Sznajder wyrobników, Ostrów. KZOb 1864, poz. 3; Peska Szneyder, córka Leyby Lachmanowicza Szneydera Krawca i Ryfki Boruchowny ze wsi Wąsewo. KUOb 1840, poz. 118; Cywja Doba Sznejder 5 m., zmarła córka Zelka Sznejder i Buny nieznanego nazwiska, robotników, urodzona w os. Śniadowo pow. Łomżyńskiego, tymczasowo zamieszkała w m. Ostrów przy rodzicach, Ostrów. KZOb 1880, poz. 61; Dwojra Sznajder 90 l., zmarła wdowa żebraczka, córka Abrama i Rywki, Ostrów. KZOb 1931, poz. 27; nazwisko utworzone od niem. ap. Schneider, śrwniem. snīder ‘krawiec’ i od niem. n. os. Schneider (za: NP 2, s. 546).

This site is registered on wpml.org as a development site.