A A+ A++

Social media

Roch Szpinek, syn Michała, Gospodarza rolnego w Sielcu zamięszkałego i Maryanny z Krawczykow, urodził się w Silcu pod Numerem piątym, co poświadczają Jozef Szychowski Gospodarz rolny w Komorowie zamięszkały i Stefan Kaliszewski, Bednarz w Ostrowi zamięszkały. KUO 1810, poz. 34; Roch Szpinek, dwa lata żyiący, syn Michała, rolnika w Sielcu zamieszkałego i Maryanny Krawczykowney, umarł w domu Oyca swego pod Numerem Piątym, co poświadczają Marcin Abramczyk, rolnik w Sielcu i Stefan Kaliszewski Bednarz w Ostrowi zamieszkały, nie krewni. KZO 1812, poz. 99; Brygida Szpinek, córka Michała, gospodarza rolnego stanu wieyskiego w Sielcu i Maryanny Krawczykowney, urodziła się w domu pod Numerem 5. Świadkowie: Franciszek Choynowski szewc i Stanisław Czarnecki gospodarz rolny, obydwa stanu mieyskiego w Ostrowi. KUO 1813, poz. 35; …zaszło przyrzeczenie małżeństwa między Piotrem Szpinkiem, wdowcem po Maryannie Kowalczykowney, synem Pawła i Maryanny Michalikowney a Magdaleną Filipowną, wdową po Walentym Nawrockiem, córką Mikołaja rolnika w Sielcu i Franciszki Abramczykowney. Małżeństwo zostało zawarte w obecności Jana Kędziorka ze wsi Kozik, Jakoba Nowaka z Komorowa, Macieia Serowika z Grabownicy i Woyciecha Bednarczyka z Kozkowizny, wszystkich gospodarzy rolnych. Sielc, KMO 1813, poz. 42; KMO 1814, poz. 32; Joanna Szpinek, córka Piotra, gospodarza w Kozikach i Magdaleny z Zadrożnych, urodziła się w domu oyca pod numerem 3. Świadkowie: Ucz. Gabryel Korczakowski i Jan Kędzierczuk, gospodarze w Kozikach. KUO 1816, poz. 96; Franciszek Szpinek, syn pracowitego Piotra rolnika i Magdaleny z Zadrogow, Koziki Dom nr 3. KUO 1820I, poz. 152; Kazimierz Szpinek Kawaler 25 l. wg metryki nr 62, syn niezyiących Michała i Maryanny wg aktu zeyścia nr 63 i 64. Także Magdalena Krynicka Panna 26 l. wg metryki nr 65, z Grabownicy Stanu Wieyskiego, córka Mateusza i nieżyiącey Katarzyny wg akt zeyścia nr 66. W asystencyi Mateusza Michalika 43 l. Wuia narzeczonego z Sielca Stanu Wieyskiego wyrobnika. Zawarte w przytomności Pawła Krynickiego 45 l., Bartłomieia Matuzika 56 l., Andrzeia Szczepaniaka 32 l. i Jakuba Rostka 32 l., Gospodarzy rolnych Stanu Wieyskiego niekrewnych z Grabownicy. KMO 1823, poz. 17, KzapO 21a, 21b; Paweł Szpirek/Szpinek, syn Kazimierza lat dwadzieścia pięć Gospodarza rolnego Stanu Wieyskiego w Wsi Sielcu w Domu pod Numerem szóstym zamieszkałego i

This site is registered on wpml.org as a development site.